پروژه شکست خورده مجاهدین با هزینه های هنگفت

جست و خیزها و خاصه خرجی های دستگاه دیپلماسی فرقه رجوی برای جذب حامیان غربی و بویژه تعدادی از مقامات بازنشسته آمریکایی برای ایجاد سیاهی لشکر جهت خارج کردن نام این فرقه از لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا با شکست مواجه شد و آنچه که از گزارش اولیه این وزارت خانه بر می آید ابقاء نام این فرقه در لیست سیاه آنان است.
اخبار زیادی منجمله توسط رسانه های آمریکایی و حتی بی بی سی انتشار یافت که آمریکایی های از دور قدرت خارج شده، با دریافت مبالغ هنگفتی پول از سران فرقه حاضر به شرکت در برنامه های آنان و حمایت از سران فرقه شده اند.
اما حاصل کار چه شد؟ همچون همیشه بدلیل بی ریشگی و مزدور بودن این گروه و ماهیت تروریستی آنها، نه تنها این اقدامات به نتیجه ای نرسید بلکه با تصویب گزارش وزارت خارجه آمریکا در کنگره این کشور، مایه رو سیاهی باز هم بیشتر این فرقه و سران آن خواهد شد.
این سرنوشت ناشی از آن است که این فرقه حیات خود را به خواسته اربابان خارجی گره زده و با دوری از مردم و جنایت علیه ملت ایران، راه خیانت و نوکری را در پیش گرفت و در نتیجه در ایران منفور و منزوی گردید. این امر برای آمریکا، علی رقم دشمنی اش با ایران بسیار واضح بوده و دست آنان را در خارج کردن نام این فرقه از لیست سیاه می بندد.
این بی ریشگی در تظاهرات اعلام شده از طرف این گروه در واشنگتن نیز خود را نشان می دهد. آنها قبل از گزارش اولیه وزارت خارجه، این تظاهرات را اعلام نموده و می خواستند با بسیج نیرو فشاری بر وزارت خارجه آمریکا آورده و نظر آنان را جلب نمایند، اما وضع آنقدر خراب بود که حتی اجازه حضور مریم قجر در این مراسم به او داده نشد و برخی از سناتور های حامی فرقه برای آنکه بیشتر از این خراب نشوند بجای شرکت در مراسم، به فرستادن پیام اکتفا کردند و مهمتر از همه اینکه بدلیل همان بی ریشگی در بین مردم، طبق گزارش خبرگزاری های غربی حداکثر چند صد نفر در این برنامه شرکت کردند. این در حالی بود که فرقه از مدت ها قبل این برنامه را اعلام نموده و برای آن فراخوان داده بود. البته باید توجه داشت که به اعتراف خود مریم قجر برخی از شرکت کنندگان خارجی بودند که به سیاق ثابت فرقه آنها را با پول به صحنه آورده بودند، در نتیجه تعداد ایرانیان شرکت کننده شاید به صد نفر هم نرسیده باشد!!! بنابراین می توان این طور استنباط کرد که این تظاهرات یک شکست سنگین برای فرقه بود و آبرو ریزی سیاسی دیگری به کارنامه ننگ آلود آنان اضافه نمود. پروژه خروج نام فرقه از لیست سازمان های تروریستی وزارت خارجه آمریکا که با هزینه های گزاف برای رجوی ها همراه بود، تنها این نتیجه برای آنان داشت که جیب شان را خالی کرد و میلیون ها دلار سرمایه ای که سال ها از طریق جنایت، جاسوسی و خیانت علیه میهن و ملت خود از صدام و سرویس های اطلاعاتی غربی و اسرائیل کسب کرده بودند را بر باد داد و در نزد ملت ایران منفور نمود.

خروج از نسخه موبایل