خانم کلینتون چشمهای خود را به روی حقایق نبندید

با گذشت 15 سال که امریکا فرقه رجوی را در لیست تروریستی خود جا داد و تمامی دارائی های آنها را مسدود نمود، سران جنایتکار آن هر ساله با خرج مبالغ هنگفتی سعی و تلاش می نمایند تا بتوانند این انگ اجتماعی را که به شایستگی لیاقت آنهاست از خود دور نمایند ولی خدا را شکر با توجه به اینکه چند تن از سیاستمداران بازنشسته و از کار افتاده توانستند کشورهای اروپایی را آنهم فقط به خاطر اینکه فشار سیاسی بر کشورمان وارد نمایند، از لیست خود خارج کردند ولی مسئولین امریکایی چون قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران چند تن از مستشاران و رجال سیاسی خود را توسط همین گروه تروریست از دست دادند و نیز بعد از آن نیز تا حدودی گوشه ای از جنایتها و خیانتهای این گروه خطرناک را مشاهده کردند، لذا آنها را درلیست خود باقی گذاشتند.
حال تا چند روز دیگر موعد آن فرا می رسد که امریکا دوباره در مورد این تروریستها که به ظاهر اسلحه های خود را کنار گذاشته اند تصمیم گیری نماید. البته گروهی که به ظاهر پوستین میش برتن دارند ولی روحیه درنده خویی آنها مشهود است چنانکه وقتی مادری بعد از 25 سال می خواهد فرزندش را ببیند و حتی بعد از تحمل رنجهای فراوان به پشت سیم خاردارهای پادگان مخوف اشرف می رسد و آنان ناجوانمردانه با قلوه سنگ او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند جنایتهایی را که سرکرده این گروه تروریستی در حق اعضاء خود روا می دارد را کسانی که از این منجلاب فرار کرده اند افشاء می کنند باید در نظر داشت و حق را پایمال نکرد. البته قرار گرفتن و یا نگرفتن گروه تروریستی رجوی در لیست سیاه تروریستی امریکا هیچ تاثیری در پیش مردم ایران و به خصوص ما خانواده های گلستانی ندارد چرا که ما از وجود کثیف این جانیان و تروریستها اطلاع کافی داریم ولی آنچه مهم است این می باشد که مسئولین امریکایی باید بدانند که اگر برعکس میل باطنی ما خانواده ها اقدام به بیرون آوردن نام این جنایتکاران از لیست تروریستی خود بنماید، علاوه بر زیر پا گذاشتن قانون جهانی که همانا مبارزه با تروریسم است نهایت شقاوت خود را نیز نشان داده اند. از این رو بهتر است با دید باز همانند سالهای قبل اقدام نمایند و این گروه تروریستی را آنگونه که قبلا نیز در لیست تروریستی خود قرار می دادند عمل نمایند تا مشت محکمی بر دهان این یاوه گویان تروریست باشد.
به امید رهایی تمامی اسیران در بند فرقه رجوی
جمعی از خانواده های داغدیده از فرقه رجوی استان گلستان

خروج از نسخه موبایل