مجاهدین و جعل حمایت

چند روزی است خبر اعلام حمایت موسسات و شخصیتهای فلسطینی درسایت فرقه رجوی به نمایش گذاشته شده است. که مدعی شده است 118 موسسه و 500 شخصیت از اشرف حمایت کرده اند.

(118مؤسسه، اتحادیه، مرکز و انجمن فلسطینی و بیش از 500شخصیت سیاسی و حقوقی و حقوق‌بشری این کشور در بیانیه خود خواهان محاکمه دست‌اندرکاران جنایت علیه بشریت در اشرف در حمله 19فروردین و بازگرداندن اموال ربوده شده ساکنان اشرف به آنها شدند و ضمن حمایت از طرح اروپا برای اشرف، به خروج نیروهای مسلح عراقی از اشرف، لغو کامل محاصره 5/2ساله و تضمین امنیت و حفاظت از ساکنان اشرف به‌عنوان افراد حفاظت‌شده طبق کنوانسیون 4 ژنو فراخوان دادند.) – سایت فرقه.
حقیقتا و با توجه به وضعیت اسفبار اعضاء در قل و زنجیر اشرف خبر خیلی خوشحال کننده ای بود. بالاخره شاید این نوع حمایت ها راهی را برای ورود نمایندگان صلیب و یا مجامع حقوق بشری به اشرف باز نماید. واعضای دربند فرقه شانس خروج از چنبره رجویسم را پیدا کنند.
ولی با کمال تاسف وقتی موشکافانه تر درج مطلب در سایت مذبور دنبال میشود، اولین سئوال این است که یعنی این همه موسسه و شخصیت سایت و وب لاگ و فروم و…… نداشتند که مطالبشان بدون آدرس و لینک و منبع در سایت فرقه درج گردیده است.
البته فرقه و فرقه گرایان رجوی که خود در اعماق سیاه اذهان خود در حال زندگی میباشند، شاید تصور کرده اند که دنیای سیاست فعلی آنقدر بی حساب و کتاب است که حالا کی به کیه، سنگ مفت و گنجشگ مفت. و یا درتصورات خود میاندیشند که هر جه ما بگوییم درست است و همه باید سر تعظیم فرود بیاورند.
و یا شاید هم حمایت ها از طریق تله پاتی به آنها رسیده است. ویا شاید هم خواب نمایی بیش نباشد.
و یا شاید هم مثل داستان جمع آوری 5.2 میلیون امضاء از عراقی ها با پرداخت حقوق و دستمزد حمایت ها را بدست آورده اند.
به هر حال نتیجه گیری بر عهده خوانندگان عزیز است.
ولی موضوع مهمی که مغرضانه تحریف شده است.غصب زمینهایی است که توسط دیکتاتور سابق عراق از شهروندان عراقی به زور گرفته شده و به رجوی اهدا شده بود. تجهیزات و خودروهایی که در ازای وطن فروشی از استخبارات عراق تحویل گرفته بودند و نقض حاکمیت دولت عراق میباشد.
نکته جالب توجه دیگری که وجود دارد.از طرح اروپا صحبت به میان آمده است. درحالی که هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر به پذیرش اعضای فرقه در خاک خود نمیباشند.
وکنوانسیون چهارم ژنو نیز مربوط به دوران جنگ و اشغال عراق توسط آمریکا بود و در حال حاضر که دولت عراق حکومت را بدست گرفته است. به هیچ وجه موضوعیت ندارد.
البته فرافکنی و شلوغ کاری از دیرباز یکی از سیاست های فرقه برای مخدوش نمودن واقعیت بوده و است.

خروج از نسخه موبایل