بالاخره به مرحله پایانی و سرنگونی مجاهدین رسیدیم!

ما اعضای سازمان بخوبی بیاد داریم که از سال شصت به این طرف برادر مسعود مستمرا می گفت جمهوری اسلامی ایران بزودی سرنگون خواهد شد. بعد از آمدن مریم، او هم در کنار مسعود مستمرا بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به مرحله پایانی رسیده و در حال سرنگونی است تاکید می کرد.
از شما چه پنهان بیش از سی سال بود که بصورت ماهانه و هفتگی، مسعود و مریم به ما گفتند جمهوری اسلامی ایران « در حال فروپاشی است »، « دارد سرنگون می شود »، « به مرحله پایانی رسیده » و جملاتی از این دست، اما خبری از سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نشد که نشد.
اما برادر مسعود در اوج قله فدا از سرنگونی کوتاه نیامد (محل این قله برای ما مشخص نیست چون مسعود چند سالی است که بعد از سرنگونی صدام در یک جایی – شاید در یک سوراخ – مخفی شده و حتی تصویرش را هم به ما نشان نمی دهد).
هر سال اول بهار به ما می گفتند امسال سال آخر و سال سرنگونی است و بهار دیگر در تهران خواهیم بود ولی باز بهار سال بعد ما در همان اشرف بودیم و جمهوری اسلامی در تهران.
از این رو دیگر ما اشرفیان به هنگام روبوسی های عید با شیطنت به هم می گفتیم « سال بعد میدان آزادی » (باید اعتراف کنم که کارمان غیر تشکیلاتی و محفل زدن بود که در آن مسعود و مریم را مسخره کرده و به ریش مسعود می خندیدیم).
بعد از سرنگونی صدام مسعود و مریم که ما را تنها گذاشته بودند نه تنها از شعار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران کوتاه نیامدند بلکه سرنگونی دولت عراق و بخصوص دولت شیعه آقای مالکی را هم در دستور کار قرار دادند و از آن پس در نشست ها و تحلیل ها علاوه بر اینکه می شنیدیم جمهوری اسلامی ایران در حال سرنگونی است باید به تحلیل هایی گوش می کردیم که حاکی از آن بود که مردم عراق در حال قیام علیه آقای مالکی و سرنگون کردن دولت او هستند!!! و البته این اواخر بدلیل توانمندی های بالای مریم و شورای رهبری، سرنگون کردن دولت سوریه نیز به دستور کار اضافه شد.
در همین حال و هوا بودیم و یک روز در میان دولت های ایران، عراق و اخیرا دولت سوریه را سرنگون می کردیم که چند روز قبل خواهر مسئول قسمت مان برای ما نشست گذاشت و گفت باید تک به تک درخواست پناهندگی بدهیم و در خارج از اشرف با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان مصاحبه کنیم تا شاید پناهندگی مان پذیرفته شود.
این بود که ما دو ریالی مان افتاد که بالاخره مرحله پایانی و زمان سرنگونی رسیده است منتهی با یک تفاوت کوچک، یعنی بجای جمهوری اسلامی ایران قرارگاه اشرف به پایان رسیده و تشکیلات سازمان سرنگون شده است. من مطمئن هستم که برادر مسعود برای مان پیام داده و با تبریک این پیروزی بزرگ خواهد گفت: « در نتیجة تلاش های خواهر مریم، سرانجام استعمار و ارتجاع تسلیم شده و پذیرفتند که اشرف را تعطیل کنند و به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران شقه شده و وارد مرحله سرنگونی خواهد شد ».!!!
با تشکر یک مجاهد اشرفی

خروج از نسخه موبایل