نامه جمعی از حامیان حقوق بشر و جدا شده ها به کمیساریای عالی پناهندگان در پاریس

با سلام، ما امضاء کنندگان زیر خواهان رسیدگی به وضعیت طاقت فرسای اسیران و ناراضیان در کمپ اشرف هستیم. ما نگران وضعیت این جوانان و ناراضیان در زندانهای رجوی هستیم، زیرا هیچ کدام از افرادی که در کمپ اشرف هستند، ذره ای با اختیار و رضایت خود در آنجا نمانده وهمه را به زور و نیرنگ و با سرکوب و تهدید، وادار به ماندن در قلعه اشرف کرده اند. از آنجایی که ما اطلاع کامل از این کمپ داریم و با توجه به شناختی که از دوستانمان داریم، هیچ کدام از آنها نخواسته و نمی خواهند در زندانهای رجوی باقی بمانند. زیرا از سالهای پیش این افراد در این تلاش هستند تا جان خود را از چنگالهای این خونخواران نجات دهند. اما هر بار با نشستهای سرکوب و تهدیدهای جانی آنها را خاموش میکنند. نکته قابل توجه این است که این اسیران صدایشان به هیچ جایی نمی رسد واگر ادامه دهند با جان خود بازی کرده اند، زیرا تعداد زیادی از دوستانمان به همین سرنوشت دچار شدند وهیچ کس از آنها اطلاعی ندارد و معلوم نیست که جلادان چه بلایی برسرشان آورده و در کدامین سیاه چال کشته و یا در بند هستند. لذا از تمامی سازمانهای بین المللی، مجامع حقوق بشر، کمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ و انسانهای بشر دوست میخواهیم که شخصا به این کمپ رفته و دور از حضور سران فرقه با تک به تک آنها گفتگو نمایند و به کمک آنها بشتابند. زیرا سران فرقه هرگز اجازه خروج و یا دور از سران فرقه یعنی بصورت جدا و دور از حضور فرماندهان، نمی دهند و اسیران به خاطر عواقب بعدی مجبورند تا سکوت پیشه کنند. حال ما امضاءکنندگان به صورت انفرادی و یا گروهی، حاضریم که با شما به کمپ اشرف آمده و تک به تک افرادی که ناراضی و اسیر این فرقه هستند را به شما ها معرفی نماییم. با احترام مجدد:
غفور فتاحیان
محمود سپاهی
سعید ناصری
همایون کهزادی

خروج از نسخه موبایل