فرقه رجوی در آخرین روزهای فروپاشی،عراق را تهدید به عملیات تروریستی نمود!

تنها 63 روز تا جمع شدن بساط شیادی فرقه خائن رجوی درعراق مانده است_ تلاش کنیم و بکوشیم این رخداد سازنده در نهایت آرامش و به دور از هرگونه خشونت انجام گیرد. درحالیکه روزهای فرصت دولت عراق (پایان سال 2011) جهت تخلیه اسارتگاه عراق جدید رو به پایان می رود و دولت آن کشور تاکید کرده است که این مهلت را تمدید نخواهد کرد. و درحالیکه تلاش های سازمان های بین المللی باهمکاری دولت عراق جهت حل این معضل همچنان ادامه دارد _ فرقه رجوی که درهرحال پایان ومرگ تشکیلات خود را حتمی می داند دولت عراق را به عملیات تروریستی سراسری تهدید نمود البته از آنجا که سران این فرقه خود را در حالت کما و مرگ بالینی می بینند این تهدید را از جانب مواجب بگیر قدیمی و افشا شده خود سرمد عبد الکریم به گوش دیگران رساندند!
….. این مواجب بگیر فرقه رجوی گفت:>>>> اخراج اجباری ساکنان اشرف ازمحل خودشان به ارتکاب جنایت وقتل عام منجر خواهد شد وشاید تبدیل به جرقه ای شود که از شمال تا جنوب عراق را منفجر سازد! <<<<<< دولت و دادگاه های جنایی عراق مدارک بسیاری دراختیار دارند که حاکی از سازماندهی وعملیات پشتیبانی و حتی شرکت اعضای این فرقه مزدور در جنایات 8 ساله اخیر می باشد و به زودی و پس از به جریان افتادن روند دستگیری ومحاکمه سران این فرقه البته منتشر و به آگاهی عموم خواهند رساند از جمله گروهی بنام، دولت اسلامی عراق، که از بقایای صدام و القائده تشکیل شده بود و درعملیات تروریستی فراوانی دست داشت که این گروه ساخته و پرداخته و آموزش دیده در پایگاه اشرف بودند که هم اکنون نیز تعدادی از تروریست های دستگیر شده این گروه درزندان به سر میبرند فرقه رجوی اجساد تروریست های این گروه را درگورستان آزاد شده اشرف دفن نموده وبرای آنها نیر بنای یادبود ساخته بود که همه این شواهد هم اکنون دراختیار دولت عراق قرار دارند. آیا تهدید های فرقه تروریستی رجوی را باید جدی گرفت؟ به چند دلیل دولت عراق باید این تهدید ها را جدی تلقی نموده و برهو شیاری امنیتی خود بیافزاید. یکم _ تاکید آقای نوری المالکی در گفتگوی مورخ 16 اکتبرخود با مارتن گوبلز با نماینده جدید سازمان ملل درعراق مبنی براینکه این اردوگاه راس تاریخ مقرر (حداکثر62 روز دیگر) باید تخلیه و در اختیار دولت عراق قرار گیرد و قوانین عراق باید محترم شمرده شوند…. دوم _ شروع خروج آخرین نیروهای امریکا از عراق تا تکمیل آن در زمان تعین شده (حداکثر31 دسامبر2011) سوم _ ناخرسندی وعدم قبول نماینده کاترین اشتون (تااین تاریخ) توسط آقای هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق چهارم _ ابقای نام فرقه رجوی و تمامی اسامی مستعارش درلیست تروریستی سال 2011 وزارت امورخارجه امریکا _ علیرغم هزینه های میلیونی این فرقه درخرید مسئولین از رده خارج و برخی از نمایندگان گنگره امریکا پنجم _ انعکاس اخبار بست نشینی و تداوم اقدام سازنده خانواده اسیران وگروگان های فرقه رجوی درجلوی پادگان عراق جدید که باعث دست کم فرار 61 نفر از این اردوگاه مخوف طی دوسال اخیر گردید. ششم _ عدم استقبال امریکا و اروپا در پذیرفتن ساکنان این اردوگاه بعنوان تروریست های بلقوه تااین تاریخ هفتم _ به افکارعمومی کشاندن جنایات این فرقه در دوران صدام و پس از توسط مطبوعات و رسانه های عراق هشتم _ شکست کامل فرقه رجوی دربرانگیزانندگی افکارعمومی ودولت های جهان درمورد این اردوگاه تروریستی بجا مانده از دوران صدام علیرغم تبلیغات سنگین و دروغین سه ساله اخیر….. همه این مسائل دست به دست هم دادند تا کشتی توهمات سران دیوانه این فرقه درحالت غرق شدن کامل قرارگیرد واین چنین است که این گروه مزدور درحالیکه تمامی امیدهای واهی اش را از دست داده بعید نیست که درآخرین روزهای فروپاشی به عملیات تروریستی درعراق دست بزند _ تهدید های فرقه تروریستی رجوی با توجه به پرونده سنگین تبهکاری این گروه ممکن است به دو طریق صورت پذیرد: اول _ ترور مسئولان دولت _نمایندگان وسران احزاب عراق ویا امریکایی هایی که درحال ترک عراق هستند از طریق ترور انفرادی ویا بمب گذاری…… (انجام اینگونه عملیات توسط این گروه سابقه قبلی دارد) دوم _ شلیک موشک به اردوگاه عراق جدید جهت کشتن ومجروح کردن اعضای مستقر دراین اردوگاه بخاطر جلب نظر و متهم کردن دولت عراق (لازم بیاد آوریست این عمل قبلا دوبار باهدف قرار دادن زمین های خالی اردوگاه انجام شده است) بنابراین دولت وارتش عراق دراین مدت بجامانده از اخراج اعضای اینفرقه باید درکنار بالابردن سطح حفاظت مسئولین عراقی اطراف این اردوگاه راهم کاملا زیر نظر داشته باشند تا هرگونه تحرکی از مزدوران اینفرقه را به حداقل ممکن برسانند. دولت عراق باید هوشیار باشد سران این گروه مرگ تشکیلاتی وفرقه ای خود درعراق را حتمی می دانند وبنابراین ممکنست دراین دوماه پیش رو بهر اقدامی دست بزنند تاشاید مرگ فرقه خودرا چند روزی هم که شده به عقب بیاندازند. بنابراین به دولت عراق پیشنهاد می گردد درکنار ایستادگی درمقابل فشار تنی چند از حقوق بگیران این فرقه درپارلمان اروپا وکنگره امریکا مبنی بر تمدید موقت ضرب العجل بستن اردوگاه عراق جدید تحت هیچ شرایطی با این تغییرموافقت ننماید وبه هیچ کس وتحت هیچ عنوانی نیز ادامه دخالت دراین امر داخلی خود را ندهد _ چنین اقتدار وایستادگی نشان بارزی از استقلال دولت عراق خواهد بود…… توصیه به دولت اقای نوری المالکی نخست وزیر منتخب مردم عراق آقای نخست وزیر _ بعنوان یک ایرانی فعال حقوق بشر ضمن سپاس فراوان از مداراگری شما طی این سه ساله با این غده سرطانی بدخیم دربدنه کشورعراق ازشما تقاضا دارم ضمن تعطیلی این اردوگاه درموعد مقرر درصورت امکان با کمک سازمان های بین المللی امکاناتی را ایجاد کنید که این متقاضیان پناهندگی بتوانند دراردوگاه های جدید تحت حفاظت ارتش شما وسازمان های بین المللی بصورت انفرادی و شخصی تا اخراج از عراق بگونه ای موقت اسکان داده شوند. البته این بزرگواری نباید شامل سران فرقه موجود در صحنه که تحت تعقیب هستند قرارگیرد. نکته دیگری که جا دارد نظرجنابعالی را بدان جلب کنم اینست که عموم این افراد مستقر دراین اسارتگاه دچار انواع بیماری های روحی و روانی و جسمی می باشند و طبعا مهم ترین اقدام دولت شما و سازمانهای امدادی بین المللی تحت درمان قرار دادن این افراد پس از آزادی از چنگال تشکیلات فرقه ای این گروه می باشد. این افراد بیش از دودهه است درچنگال یک تشکیلات مخوف گرفتار بوده اند و بهمین دلیل خصوصیات و منش های یک انسان سالم را کاملا از داده اند و لذا پس از آزادی نیاز شدید به روان درمانی دارند تا بتوانند به شرایط یک انسان سالم جهت زندگی درجوامع متمدن بشری بازگردند… استفاده از مشورت با اعضای سابق وهمچنین خانواده های مستقر درمقابل درب این اسارتگاه هم پیشنهاد می گردد. بنده گرچه همچنان به عدم خشونت درمورد چگونگی جمع شدن این اسارتگاه اصرار می ورزم ولیکن این را حق مسلم دولت عراق می دانم که درصورتیکه سران اینگروه همچنان برماندگاری غیرقانونی خود دراین اسارتگاه فراتر از موعد مقرر اصرار نمایند این نیز حق مسلم آن دولت است که از راه های متفاوت وممکن جهت اعمال این حق حاکمیت استفاده نماید _ طبیعی است درآنصورت مسئولیت هرگونه رخداد ناگواری درمورد جان وسلامت این اسیران در درجه نخست بعهده سران اینگروه ودر درجه بعدی متوجه دولت امریکا خواهد بود که مدت 5 سال این تروریست های محبوب خود را زیر بال و پرگرفت و به دولت عراق اجازه نداد تا دراولین فرصت ممکن درب این اردوگاه تروریستی را تخته نماید.. سحر نزدیک و نزدیک ترشده و آزادی اسیران دردسترس قرارگرفته است..

خروج از نسخه موبایل