دیدار صمیمی اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان با آقای فلاحی

روزیکشنبه مورخه 15/8/90 اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان در یک دیدار صمیمی با آقای نصرت الله فلاحی برادر آیت فلاحی درمنزل شخصی ایشان درسربندرحاضرشدند.دراین دیدار ابتدا اعضای انجمن گزارشی ازآخرین وضعیت نیروهای مستقر در پادگان اشرف و فعالیتهای خانواده ها درمقابل درب اشرف رابه اطلاع آقای فلاحی رساندند.اعضای انجمن همچنین آقای فلاحی رادرجریان فعالیتهای چند ماهه اخیرانجمن قراردادند آقای فلاحی ضمن تشکر از زحمات اعضای انجمن و تلاش آنها برای آزادی اعضای تحت اسارت پادگان اشرف اظهارداشت: برادرم آیت نزدیک به 30سال است که دراسارت این فرقه بسر میبرد سران این فرقه با فریب ونیرنگ ودادن وعده های توخالی اعضای سازمان را در بیابانهای عراق تحت اسارت ذهنی خود نگه داشته اند. آقای فلاحی افزود هرشخص آگاه به مسائل سیاسی میداند که بعد ازسرنگونی صدام دیگر ماندن اعضای سازمان درعراق هیچ منفعت سیاسی ندارد ولی رجوی درهراس از حضور اعضا در دنیای آزاد که ماهیت عقب مانده او را در اذهان نیروهایش افشا میکند ومانع ازخروج نیروها ازپادگان اشرف میگردد.زیرا تنها درپشت سیاج هاست که می تواند این افراد را همچنان در ناآگاهی تحت اسارت خود نگه داشته باشد.
آقای فلاحی ادامه داد خوشبختانه تحولات اخیر و ضرب الاجل دولت عراق که آخرسال میلادی را سال خروج نیروهای سازمان اعلام کرده است، ناقوس مرگ تشکیلاتی رجوی را فراهم کرده است و انشاءالله بزودی قفل دربهای اشرف باز و اسیران آزاد خواهندشد. اعضای انجمن ضمن تایید نقطه نظرات آقای فلاحی تاکید کردند که بی شک با حمایتهای بی دریغ خانواده ها وادامه تجمع اعتراضی آنها درمقابل دربهای پادگان اشرف هیچ راهی به جزاضمحلال وفروپاشی برای تشکیلات رجوی باقی نمی گذارد. درپایان آقای فلاحی ضمن تشکر از اعضای انجمن اظهار داشت که اعضای انجمن نقش اساسی را در آزادی اسیران داشته و دارند ومن ازطرف خانواده ها برای آنها آرزوی سلامت و موفقیت می کنم.
در پایان اعضای انجمن نجات درمیان بدرقه گرم خانواده فلاحی منزل ایشان را ترک کردند.

خروج از نسخه موبایل