دیدار انجمن نجات خوزستان با خانواده های عبدشاهزاده و بزازان

دیدار با آقای عبدشاهزاده در شهرستان دزفول
حوالی ظهر شنبه مورخه 21/8/90 اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان با آقای عبدشاهزاده درشهرستان دزفول دیدار کردند. در این دیدار صمیمی که با هدف تلاش برای نجات اسیران دربند فرقه رجوی صورت گرفت اعضای انجمن آخرین اخبار از وضعیت اسفبار اسیران دربند فرقه رجوی و تلاشهای گسترده خانواده های به خشم آمده ازظلم وجنایت رجوی که قریب به دو سال است جلوی کمپ جهل و تباهی تحصن کردند وهمچنین شرایط حساس کنونی و نزدیک بودن به پایان مهلت تعیین شده توسط دولت عراق برای اخراج مجاهدین را به ایشان یادآور شدند و اشاره کردند که رجویها سعی دارند تا با جان اسیران دربند برای حفظ بقاء ننگین خود بازی کنند.
آقای عبدشاهزاده با تشکر از حضور اعضای انجمن، این تلاشهای اعضای انجمن نجات را نشانه جدیت و تعهد انسانی درقبال نجات دوستان سابق خود دانسته و اشاره کردند که ما سالیان است که از برادرمان بی خبریم واصلا نمی دانیم زنده است یا مرده و این چه رسمیه؟ مگر در این کمپ تلفنی نیست که این بچه ها بتوانند با خانواده های خود تماس بگیرند وآنها را حداقل از نگرانی درآورند؟ امروزه در دنیا تلفن یکی ازابتدایی ترین وسایل ارتباطی است.
اعضای انجمن با بیان این مطلب که یکی از شگردهای رجویها برای سوءاستفاده ازاسیران درجهت مقاصد شوم خود قطع ارتباط عاطفی آنها با خانواده هایشان ازهرلحاظ بوده، به این سئوال آقای عبدشاهزاده با توضیحات مربوط پاسخ گفتند و اشاره کردند که تشکیلات این فرقه با هیچ یک از شئونات بشری سازگاری ندارد و رسم انسانی نداشته و ندارد و الان هم با توجه به پایان مهلت قانونی دولت عراق سعی دارد با تحریک نیروها و اسیران دربند، فاجعه انسانی دیگری را درعراق بوجودآورد، تا حضورش را درعراق تثبیت کند، و این همان مسئله ای است که باید خانواده های محترم هوشیار باشند و با تلاش همه جانبه خود مانع از این جنایت بعدی رجوی ها شوند و بهار آزادی اسیران را به ارمغان آورند.
این دیدار بعد از ساعتی با تشکرمجدد از آقای عبد شاهزاده به پایان رسید. ملاقات با آقای بزازان دراندیمشک
بعداز ظهر شنبه مورخه 21/8/90 اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان با آقای حسین بزازان در منزل شخصی ایشان دیدار کردند. اعضای انجمن خانواده آقای بزازان را که یک خواهر و برادرش سالهاست اسیرفرقه رجوی هستند را درجریان آخرین اخبار از وضعیت اسیران کمپ اشرف و تلاش گسترده خانوادهای متحصن پشت درب آن کمپ، قرار دادند.در این دیدار که مادر و همسر آقای بزازان حضور داشتند، اعضای انجمن شرایط حساس فعلی اردوگاه اشرف را توضیح داده و یادآورشدند اکنون که التیماتوم دولت عراق به سران سازمان برای خروج از عراق رو به پایان است سران سازمان سعی دارند با به بوجود آوردن فاجعه انسانی دیگری در این تصمیم دولت عراق اخلال ایجاد کنند تا برای خود زمان خریده و برای مدتی دیگر به عمر کثیف خود ادامه دهند.غافل ازاینکه خانواده های اسیران هوشیار هستند و با فعالیت گسترده تری در پشت کمپ اشرف نخواهند گذاشت رجوی ها به نیت شوم خود برسند و اکنون که باند رجوی از ضربات پی در پی خانواده های متحصن گیج شدند ضربه کاری آخر را بزودی دریافت خواهند کردند و اسیران نجات خواهند یافت.
آقای بزازان ضمن تشکر و قدردانی از اعضای انجمن بخاطر یاری رساندن به خانواده ها درجهت نجات جان عزیزانشان اظهارداشتند: رجوی مانند کسی است که درحال غرق شدن است و میخواهد بقیه راهم با خود غرق کند. رجوی آنقدر خودخواه است که حاضر نیست قبول کنه عمرسراسر خیانتش به سرآمده.واقعا ما نگران عزیزان خود هستیم رجوی که دردسری نداره، خودش فراری، زنش هم در اروپا دنبال تعویض لباس و کیفه.طبعا دولت و مردم عراق حق دارند زمینی که صدام به زور از مردم گرفته و داده به سازمان حالا که صدام نیست باید به مردم پس داده بشه. ولی الان باتوجه به حضور و فعالیت خانواده ها در پشت اشرف کار سازمان تمامه و بایستی دولت عراق هم روی تصمیم خودش جدی باشه.
اعضای انجمن نجات با بیان اینکه رجوی ها فقط به دنبال بحران سازی هستند و با سوءاستفاده ازجان اسیران دربند وبه کشتن دادن بیهوده آنها سعی دارند برای خود زمان بخرند.غافل ازاینکه خانواده های اسیران دربند عزم خود را جزم کرده تا ضربه نهایی را وارد کنند و فرزندانشان را نجات دهند. پس همه باید به یاری خانواده های متحصن بشتابند، زمان سرنوشت سازی است و چیزی به پایان بساط شیادی رجوی باقی نمانده است.
در پایان اعضای انجمن ضمن تشکر از پذیرایی گرم خانواده آقای بزازان بعد از دوساعت منزل ایشان را ترک و آرزو کردند هر چه زودتراسیران دربند فرقه رجوی آزاد شوند.

خروج از نسخه موبایل