خودفریبی زننده مجاهدین برای ضرب الاجل تعیین شده کشور عراق

بازهم سیمای مجاهدین پشتک زدن های بی نتیجه را از محل تمدید ضرب الاجل 6 ماهه از ابتدای ماه نوامبر 2011 بنمایش گذاشت. چنانچه همگان مطلعیم این تمدید از سوی دفتر آقای نوری المالکی اینگونه توضیح داده شد که ایشان به صرف تضمین خروج فوری 400 نفر از مجاهدین توسط سازمان ملل در 6 ماه آینده و انتقال مجاهدین به محل جدید مشخص شده در نزدیکی بغداد برای شروع سریع مصاحبه های فردی آنهم در اسرع وقت میتوانند موافق تمدید 6 ماهه ضرب الاجل باشند. که طی این برنامه اجرایی تا 10 دی ماه میبایست 400 نفر از مجاهدین بلافاصله در اولین اکیپ به محل جدید در بغداد منتقل و الباقی 2800 نفر نیز در اکیپ های بعدی منتقل گردند. مریم قجر عضدانلو در تاریخ 1/10/90 مدعی شد میتواند در صورت رفع حکم بازداشت قضایی دولت عراق برای مذاکره با دولت عراق پیرامون موضوع اشرف به عراق عزیمت کند!!. موارد زیر قابل تامل میباشد:
1- مریم رجوی به گمان مساعدت های بین المللی به ساکنان اشرف و نه رهبران و تشکیلات رجوی فکر کرده در یک نمایش اظهار علاقه به عزیمت به عراق میتواند فضای بوجود آمده را موج سواری کند. ولی بطور حتم چنین اقدامی حتی ارزش رد کردن از سوی عراقیان نیز نداشت.
2- به هرحال با انتقال اعضای سازمان به محل جدید ابتدا بخودی خود اسارتگاه اشرف بسته شده ودرثانی با انجام هر مصاحبه فردی و امضای برگ محکومیت تروریسم و خشونت از سوی آنان سازمان مجاهدین منحل می گردد.
3- نقل و انتقال هیچ اموال منقولی طبق اظهارات مقامات عراقی در کار نیست و سازمان با مشکل ایجاد سرگرمی و کار برای اعضا مواجه خواهد شد. برای مثال در محل جدید کل محوطه آسفالت بوده و دیگر موارد کار کشاورزی و وقت پراکنی برای اعضا نخواهد بود.
4- بی شک بعد از مصاحبه فردی و اطمینان فرد از ثبت نامش در کمیساریای عالی پناهندگان جرات مصاحبه شونده ناراضی از سازمان بیشتر شده و فضای تشکیلاتی با چرخش های فکری جدی مواجه خواهد بود.
5- لذا پیش بینی میگردد احتمالا سازمان در مسیر استحاله و دگردیسی ناچارا به رفرم هایی دست زده و شاید به تعدادی از خانواده ها اجازه ملاقات دهد.
فرید

خروج از نسخه موبایل