عقب نشینی و اخراج مفتضحانه فرقه رجوی از سنگر استراتژیک اشرف – قسمت اول

میزگرد اعضای جداشده از فرقه رجوی انجمن نجات خوزستان
دراولین ساعات بامداد روز شنبه مورخه 29 بهمن ماه در پی تصمیم گیری دولت عراق مبنی بر اخراج فرقه تروریستی رجوی اولین گروه 400 نفره از مجاهدین، قرارگاه اشرف را به سمت کمپ موقت ترانزیت (لیبرتی) ترک کردند.این عقب نشینی سران فرقه علیرغم تمامی شعارها و لغزخوانیهای مضحک و از جمله شعارهای اشرف حفظ شرف، کوهها اگر بجنبند اشرف ازجا نجنبد، اگراشرف بایستد جهانی خواهد ایستاد، به چه دلیل صورت گرفت؟
چه عواملی باعث شد که بعد ازسالیان رهبران فرقه حاضر به عقب نشینی شدند؟
پیامدهای این عقب نشینی استراتژیک چیست؟
چشم انداز آینده فرقه به کجا خواهد کشید؟
این عقب نشینی ازاشرف علیرغم اینکه بعنوان نماد و ظرف ایدئولوژیک و تشکیلاتی فرقه رجوی در اذهان تلقی میشد چه تاثیرات منفی بر روحیه اعضا خواهد گذاشت؟
و بالاخره این فرقه خواهد توانست به سیاست مشت آهنین در قبال اعضاء در کمپ موقت ترانزیت (لیبرتی) همچنان ادامه دهند؟
اینها سئوالاتی است که بعد ازتحولات اخیر درمیزگردی با اعضای جداشده ازفرقه رجوی به بحث و گفتگو گذاشته ایم.
آقای شیروانی با تشکر از حضورتان در این میزگرد خواهش میکنم بفرمایید.
مازیارشیروانی: با تشکر و ضمن عرض سلام. با توجه به اینکه پادگان اشرف درطی سالیان بعنوان نماد و ظرف تشکیلاتی فرقه رجوی تلقی میشد و درحقیقت رجوی ها تمامی سرمایه های مادی ومعنوی خود را دراین پادگان متمرکز کرده بودند با عقب نشینی و اخراج اولین گروه، یک ضربه سخت بر پیکر تشکیلات پوسیده رجوی وارد می شود.چرا که سرکردگان این فرقه علیرغم تمامی شعارها در حفظ اشرف به هرقیمت بالاخره مجبور به عقب نشینی از تمامی این شعارها شدند و این اقدام رجوی ضربه خیلی سنگینی بر روحیه نیروها خواهد زد. از طرف دیگرعزم نیروهای مسئله دار و معترض که اکثریت نیروهای پادگان اشرف را تشکیل میدهند جزم تر می شود.

آقای جرفی خواهش می کنم.
یوسف جرفی: با سلام و خسته نباشید. ببینید اولین سئوالی که به ذهن نیروها می زند وبه قول ما، نیروها را متناقض می کند، اینست که چرا سرکردگان این فرقه این همه اعضای بیگناه را به خاطرحفظ همین اشرف وشعارهای ایستادگی تا پای مرگ برای ماندن دراشرف به کشتن دادند؟ اکنون اعضاء ازخود می پرسند پس چه شد آنهمه شعارها؟ قراربود اشرف ازجا نجنبد!؟ تردید نباید کرد که این عقب نشینی ناشی ازبن بست سرکردگان این فرقه است وآنها مجبور به ترک اشرف شده اند.آنها نخواهند توانست به انبوه سئوالات و تناقضات اعضا جواب بدهند.
آقای کاظم پورخفاجیان لطفا بفرمایید.
کاظم پورخفاجیان: با سلام وتشکر. به اشرف خانه مریم می گفتند اشرف شهرهای دنیا. رجوی دریکی ازنشستها گفت: روزیکه اشرف نباشد ماهم نخواهیم بود.اشرف میخ مقاومت است و درآنزمان به ما اعضا میگفت خروج ازاشرف خیانت است حالا خودش مرتکب این خیانت شد وبه همین خاطرالان همه نیروها متناقض هستند چون رجوی به آنها گفته بود اشرف ظرف سرنگونی است ظرف ارتش آزادیبخش است. رجوی درمرحله قبل سلاحها را که می گفت ناموس مجاهد است به امریکاییها تحویل داد واکنون قرارگاه اشرف را تحویل میدهد دیگرچه انگیزه ای برای نیروها باقی می ماند البته من می دانم که اکثریت نیروها خواهان خروج ازاشرف بودند ولی از طرف مزدوران رجوی تحت فشار بودند الان با عقب نشینی ازاشرف طناب های پوسیده اختناق رجوی هم پاره می شود.رجویها باید به همه خانواده ها پاسخ دهند به چه دلیل خون آنها را به بخاطرماندن درهمین اشرف برزمین ریخت؟ چرا اینقدربرماندن دراشرف اصرار داشت درحالیکه ازهمان روزهای اول سرنگونی اربابش صدام، شرایط برای خروج از اشرف فراهم بود.
آقای حسنی نوبت شماست لطفا.
حمید دهدار حسنی: باسلام و درود به اسیران اشرف. رجویها حدود 30 سال در اذهان نیروها القا میکردند که سرنگونی نظام ایران ازاشرف می گذرد وبه همین خاطر در سال 65 کلیه نیروهایش را ازداخل و کشورهای اروپایی بسیج و به قرارگاه اشرف آورد. او به هنگام ترک فرانسه طی پیامی گفت من به عراق میروم تا آتش بیافروزم تا ازجوارخاک میهن رژیم ایران را سرنگون کنم.درطی سالیان وبا تحلیل های غلط و وعده های پوچ نیروها را درهمین پادگان اشرف درسراب سرنگونی به اسارت گرفت.خروج ازاشرف را مرز سرخ اعلام کرد و گفت هرکس که قصد جدایی از اشرف را دارد با مشت آهنین برخورد میکنم.ازهمین قرارگاه طی عملیات مرصاد و یا دروغ جاویدان هزاران نفر را به کشتن داد و دست ازپا درازتر برگشت. با ایجاد جو خفقان مطلق اشرف را تبدیل به یکی ازمخوف ترین زندانهای فرقه ای در جهان کرده بود. بنابراین اشرف یک نقطه استراتژیک برای رجوی ها بود وبه گفته خود رجوی دست کشیدن ازشعار استراتژیک شکست و نابودی را در گام بعدی بدنبال خواهد داشت.
ادامه دارد…

خروج از نسخه موبایل