توطئه های جدید مجاهدین خلق برای چهارشنبه سوری

باخبر شدیم از سوی سازمان تروریستی مجاهدین طی ترفندهای غیراخلاقی و شاید بتوان گفت ضدانسانی، تحت عنوان مصاحبه خبرنگاری برای روز چهارشنبه سوری امسال , دسیسه سازی و و القاء روشهای نادرست برای ترغیب به ناآرامی انجام می پذیرد. شاید در اصالت حرفه خبرنگاری نیز این موضوع همواره اهمیت داشته باشد که هر خبرنگاری باید مطابق رویه های کاری خود را برای مصاحبه شونده به درستی معرفی نماید. ولی به هرحال این سازمان تروریستی و بعبارتی گروه جنایتکار آنقدر زبون و ذلیل نزد خدا و خلق است که حتی جرات و توان چنین اقدامی را نداشته و ذلیلانه با فریب و نیرنگ , قصد شایعه سازی و ایجاد هرج و مرج با تماس های جعلی را دارد. حنایش نزد ملت ایران رنگی ندارد و نخواهد داشت و بی گمان مردم و جوانان تیزفهم و روشنفکر ایران زمین دغل های اینان را می شناسند و بخوبی می دانند چگونه از پس نیرنگ های بی ثمر مجاهدین برآیند.
فرید

خروج از نسخه موبایل