کشف گور دسته جمعی در اشرف گوشه ای از جنایات بی شمار رجوی ها

خبرگزاری عراق به نقل از یک مقام امنیتی اظهار داشت که نیروهای امنیتی این کشور در جریان جستجو در پادگان اشرف موفق به کشف یک گور دسته جمعی گردیده اند که فیلم آن به سراسر جهان مخابره گردید.
سرکردگان فرقه رجوی در طی 30 سال حاکمیت ننگین خود در این پادگان دست به شکنجه و کشتار و تصفیه دهها نفر از اعضاء معترض و خواهان جدایی زده بودند که تا این تاریخ اطلاعی از اجساد ومحل دفن آنها دردست نیست همچنین این فرقه درجریان انتفاضه شعبانیه 1990 یک دسته از نیروهای کرد معارض صدام راکه به شدت مجروح شده بودند را درمنطقه طوز خرماتو دستگیر و برای بازجویی و تخلیه اطلاعاتی به پادگان اشرف آورده بودند.که چند روز بعد براثر شدت جراحات وارده فوت نمودند. بی شک اجساد کشف شده می تواند متعلق به اعضاء معترض به تشکیلات رجوی ها از قبیل رحیم قاسمی نژادها باشد که توسط دستگاه رجوی سر به نیست شده بودند و یا کردهایی که به اسارت گرفته شده بودند.
انجمن نجات شاخه خوزستان ضمن ابراز انزجار از این جنایت هولناک رجوی ها از مقامات عراقی می خواهد که نسبت به بازرسی و تحقیقات تمامی نقاط پادگان اشرف برای کشف گورهای دسته جمعی احتمالی دیگراقدام نماید.ما همچنین آمادگی خود را برای شناسایی این اجساد به مقامات ذیصلاح عراقی اعلام می داریم.
ضمنا از مقامات ذیصلاح بین المللی از جمله صلیب سرخ جهانی می خواهیم نسبت به این فاجعه انسانی که نشانگر مشتی از خروار جنایات سازمان مخوف و تروریستی رجوی ها می باشد ساکت ننشسته و وظیفه انسانی خویش را بنحو احسن انجام داده و ضمن اطلاع رسانی و دادن حق و حقوق قربانیان این سازمان تروریستی به خانواده هایشان به جهانیان نیز اطلاع رسانی نمائید.

خروج از نسخه موبایل