ادامه مخالفت باحضور مجاهدین در عراق

یکی از اعضای فراکسیون البیضاء در پارلمان عراق ضمن مخالفت با تلاشهای داخلی و خارجی برای ادامه حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک این کشور، خواستار اخراج سریع آنها شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم «جمال البطیخ» گفت: گروه مجاهدین مطابق مدتی که دولت عراق با سازمان ملل متحد درباره آن توافق کرده اند در عراق حضور دارند و فراکسیون البیضاء مخالف ادامه حضور این گروه است. وی ضمن مخالفت با تلاشهای داخلی و خارجی برای تمدید حضور مجاهدین در عراق افزود: کسانی که از ادامه حضور این گروه در داخل عراق حمایت می کنند به احساسات مردم عراق و خونهایی که به دست این گروه ریخته شده است توجهی ندارند. البطیخ بیان کرد: ما از تصمیم دولت عراق درباره ضرورت خروج گروه مجاهدین حمایت می کنیم و از دولت می خواهیم آن دسته از افراد این گروه را که در جنایات علیه مردم عراق دخالت داشته اند محاکمه کند.

خروج از نسخه موبایل