تعیین تکلیف تعطیلی اشرف طی روزهای پرامید آتی

درمورخه پنجشنبه 11/5/1391 سایت فرقه مجاهدین خلق با الصاق سه مقاله در خصوص تخلیه اجباری اشرف از 1200 نفر ساکنان باقیمانده آن توسط دولت عراق، در یک مقدمه سازی برای ایجاد درگیری های پیش بینی نشده از کشتار مرحله سوم ساکنان سخن گفته است!! فرقه مجاهدین خلق ضمن اشاره به تاکیدات بان کی مون وتوصیه های جدی آقای مارتین کوبلر و معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا و هکذا فالح فیاض مشاور امنیتی نوری مالکی اذعان نموده که گروه رجوی همچنان برای احقاق وقت کشی و مطالبه خواسته های 8 گانه اصرار داشته و لذا بروز سختگیری و احتمالا درگیری خشونت بار را محتمل دانسته است. با توجه به عدم محافظه کاری های ایالات متحده امریکا و ملل متحد در تخلیه حتمی اشرف و موضعگیری های تکراری و قاطعانه و تکراری آنان طی یک هفته اخیر به نظر می رسد با انجام کنفرانس بغداد در خصوص اردوگاه اشرف حمله به قرارگاه اشرف برای برچیدن بازمانده های یک گروه تروریستی از سوی مقامات عراقی کلید خورده باشد. شرایط عینی و بسترهای سیاسی این موضوع به سبب نافرمانی و گردنکشی سران مجاهدین، چنان جمع و جور و آماده شده که شاید انجام این کار را حتی در ماه رمضان بعید ندانست. ولی آنچه مهم است اینکه گروه جنایتکار رجوی با علم به وقوع چنین پدیده عامدا ضمن استقبال نفرت آمیز!؟ برآنند در این روزهای کمی مانده به اتخاذ اقدامات زورمدارانه دولت عراق فقط به گسترش کار توضیحی و منفعت طلبانه خود بپردازند و سعی نمایند حتی در بهره برداری های سیاسی قبل از وقوع آن هم بی بهره نمانند. ولی مشخصا کیفیت وقوع و احتمال چنین اقدامی از سوی عراق نسبت به دو درگیری قبلی متفاوت خواهد بود. اولا اینکه نیروهای نظامی عراق ایندفعه تجارب دوبار درگیری قبلی را دارند و براساس اطلاعاتی که از ماهیت ترکیب فکری 1200 نفر باقیمانده در اشرف به لحاظ داوطلبین اعزام به ایران ویا آمار اندک مزدوران رجوی و یا حضور تعدادی از مسئولین رده بالای رجوی دارند روشهای اجرایی خود را اصلاح و متناسب با پیشامدهای صحنه، دعوت جدی و قاطعانه از آنان برای ترک اسارتگاه اشرف را ابلاغ خواهند نمود. ثانیا پیش بینی اجرای خودسوزی های فرقه ای نیز اینبار برای سران رجوی جواب نخواهد داد. چراکه مسئولین سازمان بخوبی واقفند تعادل قوا به لحاظ بی آبرویی در افکار عمومی و رسانه ای اصلا مطابق میل آنها نیست و چه بسا این کارهای سخیف، وضعیت موجود را برای آنان سخت تر نیز نماید. ثالثا، وجود تعدادی زن در کسوت 1200 نفر که سازمان به لحاظ دستگیری ویا افشاگری آنان پیرامون رویدادهای فرقه ای و یا ملحق شدن آنان به خانواده های متحصن و یا خود نیروهای عراقی و تسلیم شدن شان بسیار حساس است، سران سازمان را وادارخواهد نمود که احتمالا علیرغم ادعاهای واهی قبلی و فعلی در لحظات نهایی براساس اعلام شتابزده و ساختگی درخواست کذایی فلان یا بهمان مقام درجه فلان کشور اظهار نمایند که تصمیم به ترک اشرف گرفته اند؟! در هرحال بنظر میرسد شعار " سحر بسیار نزدیک است " انشالله در حال تحقق یافتن است.
فرید

خروج از نسخه موبایل