پیام تسلیت انجمن نجات به خانواده سعید پور

با کمال تاسف اطلاع یافتیم آقای بابک سعید پور یکی از اعضاء خانواده های عضو انجمن نجات استان مرکزی به دیار باقی شتافت.
آقای بابک سعیدپور برادر قباد سعید پور چندین سال است در فرقه رجوی اسیر است طی این چند سال آقای سعید پور موفق نشد با برادرش قباد در پادگان اشرف تماسی حاصل کند، ادبیات رجوی اجازه این کار را نمی داد.
تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان در جهت رهایی برادرش و دیگر اسیران فرقه رجوی، الگویی برای همه ما اعضاء و خانواده های عضو انجمن است تا با یاد و خاطره آن عزیز تمام وقت و توان خود را نثار رها سازی فرزندانمان از چنگ سیاه دلان فرقه نمائیم.
انجمن نجات به تمامی اعضاء خانواده و بستگانشان تسلیت می گوید. ما را نیز در غم و اندوه خود شریک بدانید.

خروج از نسخه موبایل