ماه ضیافت خدا در راستای آزادی بندگان خدا

چهارشنبه شب انجمن نجات خوزستان میزبان جمعی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی و تعدادی از اعضای از بند رسته این فرقه در آخرین شب های ماه مبارک رمضان بود حضور این عزیزان در این شب های پرفضیلت یکبار دیگر به لحاظ محتوایی عزم جزم کلیه این همرزمان را برای آزادی اسیران دربند اسارت رجوی ها نشان داد و شور و شعف زایدالوصفی بر این میهمانی حاکم بود و دعاهای پرشور و خالصانه آنها از درگاه پروردگارشان که در اوج خلوص نیت و از موضع احساس نیاز مطلق بیان می شد برزیبایی و معنویت این شب صدچندان می افزود. آنها به راستی در منتهای عشق و بدور از هرگونه حسابگریهای سیاسی و زد و بندهای بین المللی خواسته خود را فقط از خداوند بزرگ تمنا می کردند و چه کسی بهتر و شایسته تر از او چرا که فقط نیایش و طلب درخواست از ذات اوست و برآورده کردن خواسته ها و حاجت دردمندان در ید قدرت اوست. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد
ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد براستی دراین زمانه پر نیرنگ که زمامداران دنیای کفر و حق پوشی فقط و فقط به منافع حقیر خود فکر می کنند و برای تامین این منافع حاضرند هر حقی را ناحق جلوه دهند چه کسی بهتر ازاین زر و زورمندان دنیای کثیف سیاست پیشه،چه بد فکرمی کنند که می توانند تمامی تحولات را به نفع و در راستای منافع خود رقم بزنند،آنها از قانونمندی خدشه ناپذیر خدا بر کل و جزءعالم هستی بی خبرند ودر جهل و گمراهی مطلق بسر می برند؛ آنها برخلاف تمامی ارزشهای انسانی مندرج در حقوق بشر جهانی و بخاطر تامین منافع حقیر سیاسی در یک زد و بند و تبانی آشکار درجبهه نفاق قرارگرفته وبا انواع کمکهای مالی و سیاسی سعی دارند که مانع از آزادی اسیران دربند رجوی ها شوند.آنها به لطایف الحیل می کوشند مانع شوند که دل مادری بعد ازسالیان به دیدن فرزندش شاد و چشم بی فروغ پدری روشن گردد ولی براستی که آنها در چه دنیای تاریکی سیر می کنند و چقدر جاهل و نا آگاهند آنها علی رغم تمامی قدرت پوشالی مادی بیهوده می پندارند که می توانند نور خدایی را خاموش کنند و به راستی که چه بد عمل می کنند. ولی فارغ از تمامی این نیرنگ ها و دسیسه ها، اراده و قانونمندی هستی بر پیروزی محتوم مظلوم و نابودی ظالم است پس ذره ای نباید درحقیقت این وعده خدا شک و تردید کرد که خدا یاور مظلومان است.
به یمن این شبهای پر برکت که به میهمانی خدا وارد شدیم و به برکت دعاهای خالصانه تمامی خانواده های اسیران در بند رجوی دراین بارعام الهی سحر آزادی اسیران دربند ما نزدیک و نزدیکتر می شود وچندان دیر نیست که عید فطر را در کنارعزیزان اسیر جشن بگیریم این وعده برحق خداست. الیل اذا عسس والصبح اذاتنفس: قسم به شب آنگاه که فرو رود و به صبح آنگاه که بدمد تابش نور خدایی آغاز شده و چه بد می اندیشند این گمراهان که می توانند نور آزادی و رهایی که خدا وعده آن را داده است خاموش کنند.

خروج از نسخه موبایل