آتشفشان و سیل خروشان جمعیت در روز قدس

یادم هست شخصا فقط یکبارآنهم 33 قبل درسال 1358 در صفوف مردمان خوب خود در راهپیمایی روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین علیه غاصبان صهیونیستی حضور داشتم و هنوز که هنوز است لذت حضورم درآن راهپیمایی عظیم را حس میکنم واحساس خوبی دارم.
همگان مطلعید که درسال 1358 امام خمینی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مبازره قاطع علیه استکبار و صهیونیسم را روز قدس نامید و چه سنت نیک و پاکی که تا به امروز بی آنکه این تابلوی زیبا خشی بردارد، مقاوم و پایدار مانده و سالانه توسط مردمان شریف ایران وجهان به ارج گذاشته میشود.
متاسفانه متعاقب پیوستن به فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین که بعد از مشارکتم در همراهی با مردمم در راهپیمایی روز قدس دیگر نه تنها اجازه نداشتیم درچنین مراسمی شرکت داشته باشیم بلکه مطابق با میل تشکیلات بایستی ساز مخالف می نواختیم و سمپاشی میکردیم. چونکه نه آنزمان بلکه الان که بیرون ازتشکیلات هستم بوضوح می فهمم که منافع ملت فلسطین مطلقا برای رجوی قدرت طلب قدر و اهمیتی نداشت و چنانچه رجوی دم از فلسطین میزد تماما بهره برداری سیاسی از این جریان ستم زده و خصوصا سوء استفاده از وجهه ملی و فراگیر شخص عرفات بود. از برای اثبات این مدعا یادآورمیشوم که لابد فراموش نکردیم که همان ایام یاسرعرفات از برای دیدار با مقامات ایران در تهران ظاهر شد که با حقه و کلک در یک دیداری رجوی عکسی درحد یادگاری با عرفات انداخت وخود درآن ایام خوراک تبلیغاتی شان شد که ببینید عرفات حامی ما هست وچنین وچنان….!!
مشابه چنین حرکات احمقانه ای را در سالیان بعد هم داشتیم ازجمله سال 1373 که مریم رجوی تازه ازعراق به فرانسه بقول شوهرش بمثابه موشک استراتژیک شلیک شده بود که متاسفانه! سه سال بعد همین موشک استراتژیک مفتضحانه دراشرف به گل نشست، درآن ایام نیز شخص عرفات در کار دیپلماسی خود از برای ملاقات با مسئولین ومقامات فرانسوی عازم فرانسه شده بود سران تشکیلات رجوی با کلک ترتیبی دادند تا مریم خانم بتواند با عرفات دیدار داشته باشد و از وجهه وی بهره برداری نماید. سالیان بعد مسعودخان دریک جلسه درسطوح بالاتر از حضور فرماندهان خود درعراق بی نهایت عجز و ناله سرمیداد که مسولین خودش درقسمت روابط خارجی چرا نتوانستند حداقل یک عکس یادگاری ازمریم وعرفات بگیرند وقضیه را بیرونی کرده ودنبال بهره برداری باشند که یکی ازحاضرین درجلسه که خود شاهد حضورعرفات در کنار مریم خانم بود گفت آخر نمیشد حتی یک عکس درست و حسابی ازعرفات گرفت چونکه تماما سرش پایین بود و نگاه به مریم و دوربین نمیکرد!
درورای تمام نمایشات دلقکبار فرقه رجوی در حمایت از فلسطین که هیچگاه واقعی نبود کسی شاهد آن بود که رجوی علیه صهیونیسم ودشمن مرز و بوم و ملت فلسطین موضعگیری بکند وآنرا حتی دریک بیانیه محکوم بکند!؟ الحق که چنین نبود ودرعوض درطی این سالیان رجوی ازبرای درآمدن از باتلاق بحرانهای گریبانگیرش چه ارتباطات نامشروعی که با لابی های صهیونیستی که برقرارنکرد!!
با اندک دید وعینک روانشناسانه صحبت کردن از باطل و نکبت پس برنده و مخرب روحیه و شخصیت آدمی است پس از نکبت رجوی فاکتور بگیریم و لحظاتی هم شاهد تابلوی شکوهمند حمایت از ملت محروم و ستمدیده فلسطین از جانب نظام و ملت ایران برعلیه صهیونیسم غاصب باشیم. از روزی که روز قدس اعلام شد درایران ملت محروم فلسطین عملا حمایت شدند خصوصا راهپیماییها سال به سال شکوهمندتر و قویترخصوصا امسال که مقارن با بیداری ملتهای مسلمان منطقه در الگو قرار دادن انقلاب ضدسلطنتی بود و سال سقوط مستبدان و دیکتاتورها الحق که راهپیماییها درایران هم بسا شکوهمندتر از سالیان پیشتر برگزارشد و خودم هم که درصفوف مردمان خوب خود مشارکت داشتم همان حس زیبای 33 سال پیش را مزه مزه کردم وسرشارشدم.

خروج از نسخه موبایل