خروج از لیست تروریستی؛ رانده شدن مانع خارجی ازسر راه مقاومت!!

شماری ازخارجه نشینان هواه خواه رجوی که سالیان ازفرط تنبلی از آخور مجاهدین میلیونها دلار ارتزاق میکنند و در فرنگ جا خوش کردند و در عوض رجوی توانسته از بزک کردن نام و نشانشان در میان اعضای مستقل شورای ملی مقاومت! بدنبال منافع جاه طلبانه خود بهره برداری نماید؛ این باربنا به توصیه همان رهبر فراری به دنبال احتمال خروج اسم مجاهدین از لیست تروریستی عجولانه به صحنه آمدند وبه مسعود رهبر متواری و مریم خانم خوش پوش شادباش گفتند که " ای ول. مریم خانم ای ول….
بد نیست از موضع مزاح هم که شده نیم نگاهی به عین پیام تبریک آقای یزدان حاج حمزه بیندازیم:
" به عقب رانده شدن مانع خارجی ازسرراه مقاومت کارسازعلیه این رژیم را به رهبری وهمه اعضا وهواداران آگاه و فداکار این مقاومت تبریک می گویم. این مقاومت سازمان یافته میتواند ناممکن ها را ممکن کند"
عطف به متن پیام جناب آقای حاج حمزه ؛ اولا مقاومتی وجود ندارد هرچه هست وطن فروشی بوده و بس درعرض سی سال گذشته. درثانی ازاینکه این مقاومت (بخوانید وطن فروشی وهرزگی سیاسی شخص رجوی) میتواند ناممکن ها را ممکن کند الحق من ویحتمل سایرمخاطبینت هم موافقیم! بواقع امر در طی سی وسه سال گذشته بعد از انقلاب ضد سلطنتی و به یمن برکات آن به قیمت خون 70000 هزار شهید راه آزادی که رجوی توانسته درجامعه ایران ابراز اندام کند انصافا در پهنه های وطن فروشی ؛ نیرنگ و دروغ و دجالگری ؛ مغزشویی واغفال نیروهای جوان و پرشور و در عین حال خام و ناآگاه ؛ وصلت و آویزان شدن به بیگانگان و دشمنان ایران و ایرانی ؛ دست بردن به اعمال شنیع و ترور شخصیتی و همچنین ترور فیزیکی بالغ بر17000 از مردمان خوب وطنمان ؛ حتی قتل و کشتاربیشمار شهروندان عراقی (اکراد وشیعیان جنوب عراق) در پاسخ به تحت الحمایه بودن زیرسلطه دیکتاتورمعدوم عراق صدام و دهها و صدها ناممکن از این قماش را ممکن ساخته است! زهی بیشرمی و وقاحت که از این ممکن شده ها را با افتخار یاد میکنید!! خلایق را هرچه لایق!
ثالثا خروج احتمالی از لیست تروریستی را هم به عقب رانده شدن مانع خارجی از سر راه مقاومت (دستیابی به هرقیمت به جاه ومقام) قلمداد کرده اید!!
چنانچه ازاین ایده حاج حمزه معقول ومنطقی نتیجه گیری کنیم یعنی اینکه اگر امریکا نبود و درلیست تروریستی نبودید لابد پایتان به ایران میرسید!؟
یادم می آید که در دهه شصت رجوی گفته بود اگر گروه فرقان دست به عمل زودرس ترور(تروراستادان فقه وسیاست حجت الاسلام مفتح ومطهری) نمیزد میتوانستیم مسالمت آمیزنظام را سرنگون کرده وسرجایش بنشینیم!(حقیقتا همینطورکه مینویسم بی اختیار از خنده روده برمیشوم شما مخاطبین که نقل وقول از کلمات قصار رجوی را میخوانید چطور!؟).
یا اینکه همینطور رجوی در دهه هفتاد فرموده بود که چون صدام به سوی کویت رفت و دو روز اشغالش کرد و متعاقب آن امریکا و شرکاء وی دست به حمله به عراق زدند وآشوب به پا کردند در امر سرنگونی ما ده سال به عقب رانده شدیم!!
حال واقعیت امر چیست امریکا از برای مجاهدین یک مانع محسوب میشود یا اینکه یار و دوست بوده و هست و خواهد بود. یک قلم متعاقب سقوط دیکتاتورعراق چنانچه امریکا در قبال مزدوری رجوی به خودشان حمایتشان نمی کردند و از آنان حفاظت نمیکردند به قطع و یقین یک شبه تمامیت اسارتگاه اشرف به دست مردمان و عشایرغیورعراقی که ازجانب این فرقه خیانتها و جنایتها دیده بودند؛ نیست و نابود میشد و اثری از رجوی و تشکیلات مافیایی اش درعراق نمی ماند. ضمن اینکه برای مخاطبینم پر واضح است که فرقه تروریستی رجوی برغم دعاوی ضد امپریالیستی! تمام و کمال مهره و آلت دست امریکا بوده و در قبال وطن فروشی و خوش خدمتی رجوی ؛ مورد حمایتشان قرار داده است.
حال ببینیم بعد از خروج مجاهدین از لیست تروریستی و به زعم حاج حمزه رفع مانع مقاومت ومبارزه!آیا پای رجوی وشرکاء به ایران خواهد رسید!؟ واقعیت امر این است که ازدید ملت بزرگ ایران فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین تروریست بوده وشناخته شده هستند ومطلقا جایی در وطن ندارند وشایسته خودشان که درفرنگ با مزدوری به بیگانگان جا خوش کنند و در توهمات خود روزگار بگذرانند.

خروج از نسخه موبایل