حکیم: تروریسم بازیچه و ابزار آمریکا برای اعمال فشار بر طرف‌های مختلف است

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، اقدام واشنگتن در حذف نام گروه تروریستی مجاهدین را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار فارس در بغداد، «عمار الحکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد: گروه «مجاهدین خلق» یک گروه منافق و تروریستی است که عراقی‌ها را آزار داده و دستش به خون این ملت آلوده است و با دشمنان ملت عراق و شبکه‌های تروریستی، همپیمان بوده است.رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در همایش فرهنگی و هفتگی عراق تصمیم آمریکا مبنی بر حذف نام این گروهک از فهرست سازمانهای تروریستی را محکوم کرد وگفت که این گروهک قطعا یک سازمان تروریستی است.
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در همایش فرهنگی و هفتگی عراق تصمیم آمریکا مبنی بر حذف نام این گروه از فهرست سازمانهای تروریستی را محکوم کرد وگفت که این گروه قطعا یک سازمان تروریستی است.
وی افزود: این گروه تمام توان و اطلاعات خود را در خدمت رژیم سابق عراق قرار داده بود و در کنار آن به کشتار مردم عراق می پرداخت. پس از آن نیز اطلاعات خود را در اختیار شبکه‌های تروریستی مختلف قرار داد و از همین راه خسارات مالی و جانی زیادی به ملت عراق وارد آورد.
حکیم تصریح کرد: اگر سازمان مجاهدین خلق تروریستی نیست، پس چه سازمانی تروریستی است؟
وی در ادامه از دوگانگی در سیاست‌های آمریکا و نحوه تعاملش با پرونده مجاهدین و حذف نام آن از فهرست سازمانهای تروریستی انتقاد کرد.
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: مفاهیم خطرناکی مانند تروریسم، تبدیل به بازیچه‌ای در دست سیاست‌های آمریکا و ابزاری برای اعمال فشار بر طرف‌های مختلف شده است.
عمار حکیم از موضع دولت عراق در دفاع از خون عراقی‌ها در قبال گروه تروریستی مجاهدین، حمایت کرد و گفت: ما از دولت عراق در دفاع از خون عراقی‌ها و آبرو و شرافت آنها در قبال این سازمان تروریستی حمایت و خط خوردن نام این سازمان از فهرست سازمانهای تروریستی را محکوم می‌کنیم.