تروریست ها دست در دست هم

امپریالیسم جهانی یکبار دیگر چهره واقعی خودش را نمایان کرده و حمایت علنی خود را از یک گروه تروریستی نشان داد و با این کار دشمنی خودش را با ملت ایران و انسان های آزاده محرز کرد.تروریست ها دست در دست هم در چند روز گذشته دولت امریکا که از قبل نیز فقط برای فریب افکار عمومی و سوء استفاده از دول مختلف، نام کثیف فرقه رجوی را در لیست تروریستی خود نهاده بود، آنرا با وقاحت تمام از لیست سیاه خودش در آورد، ولی همه ما می دانیم که دولت امریکا به همراه عده ایی از سناتورهای فاسد و فرسوده آن کشور فقط و فقط برای فشارهای سیاسی به ایران این کار را انجام داده است. آیا این همان سازمانی نبود که در زمان طاغوت، مستشاران امریکایی را ترور کرده و امروز دولتمردان امریکا و نمایندگان جنگ طلب کنگره آن کشور، به راحتی از یادشان برده اند؟ این ها از یادشان برده اند که از تروریست هایی حمایت می کنند که مسئول به شهادت رساندن 17000 نفر ایرانی بی گناه هستند.!
مگر همین فرقه رجوی نبود که در زمان رژیم پهلوی شعار مبارزه با امپریالیسم جهانی را سر می داد و در نهایت اقدام به ترور افراد آن کرد، اما امروز به دامان همان امپریالیسم پناه می برد و همان امپریالیسم می شود حامیش و همه اعمال پلید گذشته آن را فراموش می کند.
چه کسی در زمان رژیم طاغوت سران سازمان مجاهدین خلق را به دم تیغ فرستاد و باعث کشته شدن عده زیادی از مجاهدین خلق به دست ساواکی ها شد، به جزء سرکرده تروریست معروف یعنی مسعود رجوی و برادرش کاظم که فقط برای جاه طلبی خودشان این کار را انجام دادند. اکنون همه مردم ایران به خوبی می دانند که امپریالیسم جهانی در تمامی نقاط دنیا و آن جا که با مطامعش هم خوانی داشته باشد از تروریست ها حمایت می کند. همان گونه که در سوریه با حمایت از تروریست ها باعث و بانی کشته شدن مردم بی گناه آن دیار شده است و یا در فلسطین اشغالی با پشتیبانی از رژیم صهیونیستی به صراحت از تروریسم حمایت می کند، و به همین خاطر از فرقه رجوی که یک باند تروریستی می باشد به طور کامل حمایت کرده و آن ها را زیر بال و پر شکسته خود می گیرد. اما مردم امریکا و دنیا باید بدانند که دولت امریکا خود باعث و بانی تروریسم می باشد و در این راه از خون و جان مردم کشور خودش مایه می گذارد و با پول مالیات هایی که شهروندان امریکایی پرداخت می کنند مخارج تروریست ها در تمامی نقاط دنیا را تامین می کند و آن ها را برای کشتار مردم بی گناه تجهیز می نماید. در حالی که مردم 99% آن سرزمین در فقر و نداری زندگی می کنند و تنها 1% مردم امریکا در رفاه باشند که آن ها نیز کسی به غیر از صهیونیست ها نمی باشند. خانواده های استان گلستان که فرزندان شان در اسارت سران گروه تروریستی مجاهدین می باشند، حمایت تروریست از تروریست را شدیدا محکوم کرده و به نمایندگان جاه طلب و هرزه کنگره امریکا اعلام می کنند که مردم ایران در طول 33 سال در تحریم های شدیدتری از طرف کشورهای حامی تروریست و به خصوص امریکا بوده اند و نیرنگ های بسیاری از تروریست جهانی و نیز رجوی تروریست دیده اند و اکنون دیگر این گونه تمهیدات در پیش مسلمانان ایرانی معنی و مفهومی ندارد و فقط چهره واقعی شیطان بیش از پیش برای شان آشکار می شود.
اسامی خانواده های گلستانی:
محمد آق آتابای
آیدینگ واحدی
صفرمحمد آق آتابای
علی خرمالی
عبدالسلام رئوفیان
مریم شفقی کاخکی
حسینعلی ریگی
عباسعلی ریگی
خدیجه مسعودی
حسن قوانلو
بیرام بگی مرزانی
ابراهیم مزرجی
عبدالله قزلسفلو
قربان ورشی
نفس ورشی
علی اکبر محمدی
نفیسه شیرنگی
محمدمهدی اسماعیل پور
علیرضا نرگسی
کامران بزازی
محمدمهدی ترکمانلو
سخید سعیدفر
حسین زمردی
علی سرایی
محمدحسین لیوانی نژاد
ابوالقاسم نوکنده ایی
شهرام ریاحی
رضا سیدی
عباس رضوانی
احمد سقائی
محمدعلی عرب
محمدعلی شمسی
یوسف میرزائی
اکبر زیارتی
قربانعلی کیاء
شریف شهسوار
نبی هاشمی
علی هاشمی
ولی اله سراج
اصغر مردانی
احمد سلیم نیا
کریم خرمالی
عالیه پولادی
احمد بنی عامری
حسین حاجیلی دوجی
امیر محمدی زاده
ناصر رحیم اربابی
مهرنوش نیک سیر
رضا نظری
صدیقه اسلامی
علی بسطامی
غلامحسین عاقلی
رمضان کربلائی
خدیجه حیدری
مرتضی سبطی
رمضان راموز
محمدمهدی ناصری مقدم
اصغر ترابی
نجم الدین امامی
نادعلی ترابی
حمید زاهد
ابوالحسن متکی
پروانه رضائیانی
احمد گلعلیپور

خروج از نسخه موبایل