“مسعود رجوی” مانند”ملک فاروق” حتی به زنان همکار خود نیز رحم نمی ‌کند

یک واقعیت تلخ و مشمئز کننده فرقه مجاهدین خلق، سوء استفاده جنسی از زنان فرقه است. گزارش های منتشرشده حاکی است که مسعود رجوی بسیاری از زنان مطلقه فرقه را که مجبور به جدایی از شوهرانشان کرده بود مورد کامجویی قرار می‌داد. موسسه رند درگزارشش در این خصوص می نویسد: عشق به رجوی ها (مسعود و مریم) می بایست جای عشق به همسر و خانواده را می گرفت. این گزارش کنترل جنسی زنان در پادگان اشرف را تایید می کند. دربخشی ازگزارش موسسه آمریکایی رند آمده است: اعضای سازمان مجاهدین خلق می بایست افکار و حتی خواب شبانه، خصوصا افکار و تمایلات جنسی خود، همین طور مشاهدات در خصوص سایر اعضا، را به طور روزانه ثبت نمایند. به گفته “بتول سلطانی” یکی از جدا شده های فرقه مجاهدین خلق، کارکرد خشونت و استفاده جنسی از زنان در فرقه مجاهدین آن قدر زیاد بود که صدای فریاد شخصیت ها و نویسندگان بین‌المللی را نیز درآورد،‌ به گونه ‌ای که یک بار دبیردوم سفارت امریکا دربغداد طی گزارشی مستند، از بخشی از جنایات سرکرده فرقه تروریستی مجاهدین درتسویه حساب‌های خونین و کشتار همکاران خود، تجاوز به زنان عضو فرقه، مسموم سازی و اعدام ده ها تن از اعضای بریده از این گروه پرده برداشت. این مقام امریکایی که به مدت ۹ ماه، اسناد و پرونده ‌های مجاهدین خلق درعراق را مورد مطالعه و بازبینی قرار داده و خود نیز از مسئولان مرتبط با مسائل پادگان اشرف بوده است، در گزارش خود می‌نویسد: مسعود رجوی مانند «ملک فاروق» پادشاه سابق مصر حتی به زنان همکار خود نیز رحم نمی ‌کند. این در حالی است که بند الف و ب ماده ۲ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری را از مصادیق بارز خشونت علیه زنان بر می شمارد.

خروج از نسخه موبایل