حضور خطرناک مجاهدین در اعتراضات سئوال برانگیز علیه دولت منتخب عراق

منابع آگاه عراقی از حضور خطرناک گروه تروریستی مجاهدین در اعتراضات اخیر هواداران برخی گروهها علیه دولت نوری المالکی با در دست داشتن پرچم عراق در دوران صدام پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، برخی از عشایر عراقی از وجود عناصری از گروه تروریستی مجاهدین در تظاهرات استان الرمادی علیه دولت نوری المالکی خبر می دهند. این منابع اعلام کردند که اعضای این گروه با نفوذ در بین تظاهرات کنندگان در الرمادی پرچمهای رژیم بعث عراق را به دست گرفته و شعارهای ضددولتی سر می دهند. از سوی دیگر، "احمد عبید الکبیسی" از متفکران اسلامی در عراق درباره نفوذ افراد فرصت طلب به اعتراضات اخیر علیه دولت مالکی هشدار داد. در تحولی دیگر، برخی از اعضای گروه تروریستی مجاهدین به تلاش برای ربایش مسئول دفتر "شیخ همام الحمودی" رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اعتراف کردند. این گروه همچنین تلاش داشته برخی دیگر از اعضای دولت و پارلمان عراق را ربوده و در ازای آن اهداف موردنظر خود را دنبال کند.