توهمات مریم رجوی در اجلاس سالانه شورای ملی مقاوت دست ساز رجوی

دراجلاس شورای دست ساز رجوی، این بار مثل هر بار و هر سال، جلسه ای برگزار کردند که مثل همیشه تنها دستاورد جدید و نکته جدید این جلسه فقط رنگ لباس مریم رجوی بود که با سال قبلی متفاوت بود و یکی هم سن و سال و قیافه افراد و خود خانم رجوی که یک سال پیرتر و خسته تر و نا امید تر و بی رمق تر شده بودند. در این جلسه مریم رجوی که مثلا می خواست از دستاوردهای سال گذشته صحبت کند، با چهره ای پر از غم و در تناقضی که هضمش برای خودش هم سخت است، شروع به روحیه دادن به خود و شوراییهای حقوق بگیر رجوی کرد و به نکاتی به عنوان دستاورد اشاره کرد! که مرغ پخته را هم به خنده وا داشت و هم شورایی ها را ایشان به خروج از لیست تروریستی به عنوان دستاورد اشاره کرد! ولی نگفتند که کشتی رجوی تماما به گل نشست و همه چیز را دادیم البته اجبارا تا از لیست تروریستی خارج شدیم، و اشاره ای نکرد به شکستهای خطی، استراتژیکی و ایدئولوژیکی و نگفت که در عوض این لیست ما را از اشرف به عنوان کانون نبرد استراتژیک و همه چیز رجوی بیرون کردند، کانونی که رجوی سالیان سال برایش تبلیغ کرده بود و با آن پز می داد و هیچ خدایی را بنده نبود دست به کمر می گذاشت و با پشت گرمی به صدام و داشتن کانون استراتژیکی فرمان قتل و عام می داد، از قتل و عام کردها گرفته در عراق و تا مردم ایران در ایران، همینطور ایشان اشاره ای به افراد در به در اشرف نکردند که هم اکنون در لیبرتی یا در حال ریختن طرح فرار هستند، یا در حال ریختن طرح خودکشی، و یا نا امید از همه چیز و همه کس و در آرزوی مردن و نگفتند که بیش از پیش نزد مردم ایران روسیاه تر شده و بیش از پیش دستشان برای همه رو شد که اینها کی بودند و ماسک رجوی کنار زده شد و اون چهره واقعیش برای همه روشن شد. ایشان از دستاوردهای تشکیل ارتش آزادی به عنوان نیروی تحت حمایت و تحت فرمان صدام چیزی نگفتند از دستاورد عملیاتها و ترورها و به کشته دادن افراد صحبتی نکردند از دستاورد انقلاب ایدئولوژیک از هم پاشوندن خانواده ها و… صحبتی نکردند. راستی آن جنگ مسلحانه و آن ارتش آزادی و آن انقلاب ایدئولوژیک و آن دوش به دوش صدام جنگیدن علیه ملت ایران و… چه دستاوردی داشت؟ ایشان می بایست می گفتند در این همه سال جز علیه ملیت ایران و خیانت به ملت ایران برای به چنگ آوردن قدرت آیا دستاوردی دیگری هم داشتند؟ بعد از خروج از لیست تروریستی که ایشان به عنوان دستاورد از آن صحبت کرد به دستاورد بغایت خنده دار بعدی اشاره کرد که خود هم تلاش کرد خیلی به آن نپردازد و زود از آن بگذرد تا بیشتر از این به رجوی و زنش که به شدت دچار توهم شده است نخندند. ایشان دستاورد بعدی را این چنین گفتند که: تحول مهم دیگر اعلام برپایی یگانها و دسته های ارتش آزادیبخش ملی ایران در سراسر میهن!!! که از جانب مسعود در پاسخ به ضرورتهای دوران جدید و همچنین تغییر تعادل بین مقاومت و رژیم صورت گرفت. این تحول مهم , یعنی برپایی یگانها و دسته های ارتش آزادی در ایران می توانید توضیح دهید که اولا با کدام نیرو شما این کار را کردید؟ آن ارتش آزادی در لیبرتی را می گوئید که به خاطر بیگاری کشیدن جنابعالی از انها , از جمله علف کنی , کشاورزی به اسم مبارزه برای آزادی , حتی توان راه رفتن را هم نداشته و همگی نیازمند به استراحت و کنترل پزشکی هستند؟ و یا آن نیروهایی را می گویید که در کمپ لیبرتی تحت نظر سازمان ملل می بایست به کشورهای ثالث پناهنده شوند و هیچ کشوری هم حاضر به پذیرش آنها نیست؟ و یا آن نیروهایی را می گویید که هر روز در حال فرار هستند؟ و یا شاید هم منظور شما استفاده از نیروهای سیستم پناهندگی در کشورهای اروپایی است همانند پناهنده های افغانی، آفریقایی، سوریه و غیره و یا شاید هم دانشجویان کشورهایی مثل رومانی و… پیشنهاد می کنم که شما در این سن و سال حرمت خود را نگه داشته و بیشتر از این خود را مسخره و دلقک نفرمایید. شما با آن ارتش آزادی و با آن توپ و تانکهای صدام و با آن حمایت صدام با آن پولهای صدام با آن نیروهای ایدئولوژیک و انقلاب کرده و گوهران بی بدیل زمان و با آن… نتوانستید جز آبروریزی کار دیگه ای انجام بدهید حال می خواهید بدون اینها آن هم در ایران ایرانی که مردمش جز خیانت و جنایت از شما چیز دیگه ای ندیدند آیا کاری از پیش ببرید؟ آیا این هذیان پرت و پلا گویی جز برای سرپوش گذاشتن بر کثافتکاریها و شکستها و جنایات رجوی است؟ اینکه سازمان پر از جهل و جنایت شما به آخر خط رسیده است شکی نیست و خودتان هم این را به خوبی می دانید ولی چرا دست و پا می زنید و چرت و پرت می گوئید آیا بهتر نیست که الان و بعد از 30 سال جنایت از مردم ایران عذر خواهی کنید و به کثافتکاریهاتون اعتراف کرده و شرمنده باشید و از ادامه این مسخره بازیها و فریب کاریها و جنایتها که فقط شما را بیشتر و عمیقتر در چاه باطل فرو می برد دست بردارید. سرپوش گذاشتن بر جنایات رجوی با این هذیان گوییها غیر ممکن است و آبی که ریخت جمع نمی شود. در ضمن شوهر کوتوله و کوته فکر شما بهتر است که از فکر سوریه ای کردن ایران بیرون بیاید چرا که ایشان از جنگ مسلحانه اش تا تشکیل ارتش آزادی خارج از مرزهای میهن و تا… را ما به خوبی دیدیم و از دستاوردهایش کاملا همگی مطلع شدیم , ایشان اول از سوراخ موش خود بیرون بیایند و کمی در مورد ایران و مردم ایران مطالعه کنند تا بفهمند که نه مردم ایران مردم سوریه هستند و نه کشور ایران کشور سوریه است و اگر ایشان خواب دیدند که می شود جنگ داخلی در ایران راه انداخت و می شود ایران را صد پاره کرد , این هرگز تعبیر نخواهد شد مثل خوابهای دیگرش.

خروج از نسخه موبایل