عجبا که قافیه بر رجوی بسیار تنگ آمده

در روزهای گذشته فرقه تروریستی رجوی با به راه انداختن موجی کاذب از تبلیغات دروغ و بی پایه و اساس که با نام ورق پاره های پنتاگون شروع کرد و باتمام زد و بندهایی که با لابی هایش کرده بود تا خودش را بی گناه جلوه دهد و اعضا و منتقدینی را که سالیان سال شکنجه و زندان کرده بود گناهکار و مزدورو جاسوس جلوه دهد، هراسان سر کرده فرقه تروریستی را از سوراخ موش بیرون کشیدند تا شرایط را کمی بچرخانند و کمی به واده های خودش در خارج کشور روحیه دهد. البته که این ترفند رجوی برای همگان واضح و روشن است. هر گاه که قافیه به تنگ آید هراسان و عریان خودش را پدیدار میکند تا کمی اوضاع فلاکت وار درون تشکیلاتی اش را سرو سامان دهد. آری امروز اعضای جداشده از این فرقه خوب رجوی را در آتش به محاصره کشاندند تا همانند عقرب نیشش را بر سر خودش فرود بیاورد و خود زنی کند. آری بعد از مدتها سکوت بهرحال مجبور شد دهان بگشاید و باز شعار های پوشالی سربدهد که امسال سال سرنگونی وسال از بین بردن تمامی جداشده ها و مزدوران است اما افسوس که دیگر ارتشی و توپ و تانکی وجود ندارد و مریم هم که در خارجه به دنبال خوش گذرانی و سفر به این طرف و آن طرف با برادرش مهدی است به نام کار تبلیغاتی کردن برای فرقه ترو ریستی جنابعالی. اما سوال اینجاست آقای رجوی خلق قهرمان چه شد چند درصد از ملت ایران خواهان این هستتند که شما و بنده منزل آزادی را برای ملت ایران به ارمغان ببرید. آیا الان که مردم ایران برای شما پشیزی ارزش قائل نیستند آیا آنها هم همانند همه جدا شده ها مزدور هستند؟ براستی الان که در آستانه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی هستیم شما زندانهای زمان شاه را چطور گذراندید؟ بنیانگذاران سازمان چرا اعدام شدند و شما زنده ماندید؟ چی شد که شما با چادر از ایران فرار کردید و به فرانسه آمدید و موسی و اشرف کشته شدند با 72تن دیگر که عاشورای مجاهدین نام گذاری کردید. مزدور چه کسی است من و امسال من یا شما که بیانیه صلح با طارق عزیز امضاء کردید تا برای خوش خدمتی به دولت عراق با گرا دادن به نیروهای عراقی زنان و بچه های ایران را به کشتن بدهید و دلار دریافت کنید. مزدور چه کسی است که چمدان چمدان از دولت عراق دلار دریافت میکرد و از او عکس و فیلم تهیه میکردند. بله از قدیم گفتند کافر همه را به کیش خود پندارد و تو خودت از روز اول با بنای خشت کج با مزدوری برای شاه و ولایت و صدام و امریکا کارت را شروع کردی حال که در منجلاب فرو رفتی میخواهی همه را هم با خودت به پائین بکشانی اما افسوس که همواره گفته بودیم این تازه از نتایج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد خائن مزدور.

خروج از نسخه موبایل