مصاحبه با برادر بهمن عتیقی یکی از قربانیان جنایتهای رجوی – قسمت دوم

مجری: به نظرشما علت این برخورد سران سازمان با خانواده ها چه بود؟
عتیقی: علت این مسئله را اول نمی فهمیدم.چون ما فقط میخواستیم برادرمان را ببینیم و این خواسته به حق ما بود. و این چیز زیادی نبود نفراتی که بعدا از کمپ فرار کردند وقتی علت اینکار سازمان را جویا شدیم وتوضیحاتی که به ما دادند متوجه شدیم واقعا حضور خانواده ها در پشت سیاجهای اشرف باعث می شد که عاطفه ها و عشق و محبت و امید به زندگی را که سالیان است رجوی آن را درقلب اعضا کشته بود بیدار کند. و این مسئله باعث آشفتگی تشکیلات فرقه ای رجوی میشد. و رجوی از این بابت ترس و واهمه داشت. از طرف دیگر خانواده ها با تحصن و افشاگری خود باعث می شدند که حتی درسطح بین المللی ماهیت واقعی سازمان هرچه بیشتر روشن شود.چون مرتب خبرنگار می آمد و مطالب ما را انعکاس می داد و باعث آبروریزی رجویها میشد. مجری: بعد از اولین سفرتان به درب کمپ اشرف شما مدت طولانی آنجا ماندید واین مسئله باعث عصبانیت رجویها شد دراین مورد وعلت عصبانیت رجویها، توضیح دهید؟
عتیقی: بله من اولین باری که رفتم به امید دیدار برادرم بود. اما وقتی با واکنش وحشیانه سران فرقه روبرو شدم همچنین و با توجه توطئه قبلی آنها درخصوص پدر و مادرم با خودم عهد بستم که اولا تا هر زمان که لازم باشد بمانم و تا زمانی که برادرم را نبینم آنجا را ترک نکنم. ثانیا ماهیت این فرقه را افشا میکنم. ما خواسته به حقی داشتیم وقتی من مرتبه اول که حدود 2ماه طول کشید آنجا ماندم و افشاگری میکردم سران سازمان به اشکال مختلف مرا تهدید میکردند به خانواده ام هم همینطور زنگ میزدند و آنها را تهدید میکردند. چون از نظر رجوی هرکس که بخواهد علیه او باشد می بایست به صورت های گوناگون تهدید شود و به او تهمت زده شود.اگر واقعا رجوی و ایادی او ریگی در کفش نداشته و دراشرف آزادی بود چرا حاضرنبودند که ما عزیزانمان را ملاقات کنیم؟ آیا ملاقات ما برادرمان آنهم بعد ازسالیان دوری و یا پدر و مادرانی که می خواستند عزیز خود را ببینند گناه محسوب میشود؟ وشایسته بود که رجوی آنهمه تهمت و سنگ پرانی برعلیه ما داشته باشد درکدام منطق انسانی چنین چیزی وجود دارد؟
مجری: ظاهرا در نشستی رجوی علنا علیه فرد شما موضعگیری منفی داشته است؟
عتیقی: بله من در یک سی دی آن را دارم. که شخص رجوی در آن نشست که برای اسرای کمپ اشرف گذاشته بود علیه من موضع گرفته بود و مرا مورد تهدید قرارداده است. و گفته که مطمئن باش سزای کارهایت را می بینی!!؟؟
خب وقتی که رهبر یک فرقه با آنهمه ادعا چنین موضعگیری علیه من که فقط خواستم برادرم را ببینم می کند تازه من یک فرد عادی و نه گروه و یا تشکیلات هستم، پس وای به حال افرادی که سالها در اسارت خو د دارد. که دراین سالیان چه بلایی سرآنها آورده است؟ بلایی که رجوی قبلا وعده آنرا به من داده بود و قرار بود که آنرا سر من بیاورد. در مورد برادرم اجرا کرد. واو را در19  فروردین 90 طرح توطئه ای از قبل تعیین شده از پشت مورد هدف قرار داده وسپس دردرگیری با نیروهای عراقی کشته شده است.
مجری: به نظرشما چرا رجوی برادرتان وعده ای دیگر را برای حفظ اشرف که بعدا مجبور شد آنرا تخلیه کند به کشتن داد؟
عتیقی: ببینید رجوی ثابت کرد که فقط به فکر بقا و حفظ تشکیلات فرقه ای خود است. و در این راه هیچ چیزی برای او ارزش نداشته و ندارد. افرادی را هم درکمپ اشرف اسیرکرده تا بعنوان ابزاری برای پیشبرد منافع و مقاصد شوم خود محسوب می کند. اصلا بعد از سقوط صدام ماندن این فرقه در عراق موضوعیتی نداشت. و معلوم بود که رجوی بدون صدام نمی تواند کاری از پیش ببرد. به نظر من حفظ اشرف بهانه بود همانطور که با ریختن خون اسرای ناراضی هم از دست آنان و خانواده هایشان راحت شود وهم ازخون آنها بهره برداری نماید و بعدا به دستور ارباب جدیدش آنرا ترک کرد و هدف رجوی این بود که تشکیلات را حفظ کند و به همین خاطر اول حاضر بود عده ای را به کشتن بده ولی ظرف تشکیلات اش دست نخورد. در نهایت وقتی نتوانست، اشرف را ترک کرد.دراین بین عده ای بی گناه قربانی شدند ازجمله برادر من که با توطئه خود آنها به قتل رسید.من معتقدم که رجوی عمدا برادرم را کشت.چون وی تا 3 روز بعد از درگیری 19 فروردین زنده بود. و رجوی خواست از من انتقام بگیرد همانطورکه جان افراد برای رجوی ارزشی نداشت و هر زمان که لازم باشد آنها را به قربانگاه میفرستد.
مجری: بعد از کشته شدن برادرتان به دست رجوی و ایادی او شما چه اقدامی کردید؟
عتیقی: روز اول که درمقابل کمپ رفتم و برخورد سران کمپ که نمونه تاریخی آن تاکنون وجود نداشته را ازنزدیک مشاهده کردم تنها به فکربرادرم نبودم بلکه میخواستم همه اسیران نجات پیدا کنند واین میسر نمی شد مگر انکه همه ما خانواده ها دست دردست همدیگر در آنجا می ماندیم. وروی خواسته خود پافشاری کنیم. و ماهیت رجوی را افشا نماییم. بنابراین با مرگ برادرم دست از تلاش نکشیدم و بعد از آن چندین بارهمراه خانواده ها تا پشت سیاج اشرف رفتم و تحصن کردم. مدتی بعد ازمرگ برادرم شکایتی راعلیه سران سازمان تنظیم و تسلیم مقامات قضایی عراق کردم. چون معتقدم سران فرقه تروریستی عمدا برادرم را به منظور انتقام از من و خانواده ام و طبق تعهدی که رجوی در یکی از نشستهای درونی خود داده بود عملی کرده است.
همان موقع مسئولان قضایی عراق به من گفتند ما پیگیر هستیم و شکایات زیادی علیه این فرقه بدست ما رسیده است.اما رجوی با پول و همچنین فشار بر دولت عراق از طریق حمایتهای لابیهای صهیونیستی و آمریکایی خود تاکنون نتیجه ای مشخص عاید خانواده ها نشده است. ولی این وظیفه مقامات عراقی است که این مسئله به این مهمی را پشت گوش بیندازد و به فشار لابی های آمریکایی و اروپایی توجهی نکنند و این حق خانواده ها است که باز پیگیری کنند که این کار را خواهند کرد تا به شکایت آنها رسیدگی و سران سازمان را به سزای اعمال جنایتکارانه خود برسانند. و این مسئله ای نیست که رجوی بتواند با حمایتهای این وآن از زیر آن شانه خالی کنند و خون عده ای اسیر و دربند و گرفتار را برزمین ریخته است و باید پاسخگو ی این عمل غیرانسانی خود باشد.
مجری: ظاهرا امروزهم با کنسول عراق ملاقات داشته اید چه نتیجه ای در برداشت؟
عتیقی: من تا هرزمان و به هرطریق که لازم باشد موضوع شکایت خود را علیه سران جنایتکار رجوی دنبال میکنم بعد از هماهنگی های قبلی با کنسولی عراق هرچند که متاسفانه خود کنسول جلسه ای داشتند وما با معاون ایشان جلسه داشتیم.ایشان هم به محتوای صحبتهای ما گوش فرا دادند و قرار شد که در اولین فرصت قرار ملاقات ما را با کنسول تعیین کنند همچنین معاون کنسول قول دادند که مسئله شکایت ما را دنبال خواهند کرد. رجوی باید بداند که انسانهایی را که به کشتن داده ومسئله ریختن خون در میان است و مطمئنا ما تا رسیدن به هدف خود این قضیه را دنبال می کنیم. وتا کشاندن سران جنایتکارش به پای میزمحاکمه وافشا جنایات رجوی دست ازتلاش نخواهیم کشید. وکاملا مطمئن هستم این امر محقق خواهد شد. تا عبرتی برای سران و شخص رجوی باشد که بدانند به همین سادگی نمی توانند هرزمان بخواهند وتصمیم بگیرند جنایت کنند وسپس بخواهند با فریب و محمل بخواهند جنایت خود را رنگ ولعاب منافقانه ای همیشگی خود تغییردهند و موضوع را به گردن دیگران بیندازند و دیگر از کیفر مجازات نمی توانند در امان بمانند.
مجری: آقای عتیقی با تشکرمجدد ازشما باید بگویم که مطمئن باشید با پیگیری وتلاشی که دارید وهمچنین تلاش بقیه خانواده های دردمند اسیران دیر نخواهد بود که بساط جهل و جنایت و وطن فروشی رجوی برچیده خواهد شد. و رجوی در هر سوراخی که خود را مخفی کرده باشد به بیرون کشیده می شود و حساب همه جنایتهایش را در خصوص اسیران فرقه بخصوص شما پس خواهد داد. وما بعنوان اعضای انجمن نجات همیشه در کنارشما و دیگر خانواده های داغدار اسیران خواهیم بود و دست در دست یکدیگر و به کمک وجدانهای بیدار طومار این فرقه منحوس و جهنمی را درهم خواهیم پیچاند. انشاء الله

خروج از نسخه موبایل