وضع اعضای مجاهدین در اروپا و دیگر نقاط تاسف بار است

به گزارش پایگاه اینترنتی اشرف نیوز، یک مسئول جدا شده از سازمان مجاهدین خلق شرایط اعضای این سازمان را در اروپا بسیار سخت و تاسف بار توصیف و تاکید کرد وضعیت این افراد نه فقط در پایگاه لیبرتی بلکه در هر مکانی به علت سیاستهای افراطی سازمان بسیار سخت و پیچیده است.
مریم سنجانی تصریح کرد مسئولان سازمان مجاهدین خلق در شرایط کنونی می کوشند شرایط اعضای این سازمان را در لیبرتی بسیارغیر انسانی نشان دهند و دولت عراق و نماینده سازمان ملل متحد را در عراق تحت فشار قرار دهند اما علت شرایط سخت اعضای مجاهدین خلق در اروپا نیز سیاستهای افراطی این سازمان است.
این مسئول سابق سازمان مجاهدین خلق گفت:« سازمان ملل متحد یا دولت عراق مسبب سختی شرایط در لیبرتی نیستند بلکه اعضای این سازمان در اروپا که بیشتر در فرانسه و به ویژه حومه پاریس به سر می برند شرایطی مشابه شرایط ساکنان پادگان اشرف و لیبرتی را دارند.

خروج از نسخه موبایل