حیاط خلوت رجوی فرو ریخت

شورای ملی مقاومت حیاط خلوت مجاهدین طی چند دهه بعنوان یک بهانه و پوشش جهت توجیه تمامی جنایات جنگی و تروریستی رجوی عمل کرده است.
بنیان و اساس این مجموعه با خشت کج رجوی گذاشته شد هر آن کس که با اعتماد وارد این سیستم شد بعد از اندک زمان به واقعیت آنروی سکه رجوی از ساختن این شورا پی برد که از آن فاصله گرفت و با مرزبندی با اعمال تروریستی رجوی در شورا صف خود را از رجوی ها جدا ساخت.
از ابتدا جریانهایی بودند که ندانسته و بدون تحقیق به وادی رجوی ساخته شورا افتادند و بهای آنرا هم پرداختند و در مقاطع و سرفصل های دیر یا زود از این جرثومه ترور و وحشت جدا شدند.
طی این چند دهه بنی صدر، حزب دمکرات کردستان، گروه رهبری انقلابی انشعابی ازحزب دموکرات (جلیل گادانی)، مسئولین کمیسیون های قضایی و زنان آقا و خانم متین دفتری، تعدادی عضو هنرمند، فریبا هشترودی گیلانی، یغمایی و.. به رجوی پشت کرده و به افشای جزئیات سو استفاده از نام ساختگی شورا که  آنروی سکه و حیاط خلوت فرقه مجاهدین بوده پرداختند و اکنون هم آقایان دکتر قصیم مسئول کمیسیون محیط زیست و محمد رضا روحانی مسئول کمیسیون ملیت به این ها پیوسته اند. در واقع چیزی که از مجموعه موسوم به شورا مانده تعدادی زنان حلقه اول حول مریم هستند که تهی شدگان و اعتراف گیری شدگانی هستند که فکر می کنند هیچ راه برگشتی ندارند. اما اینگونه نیست و آنها هم روزی همین تصمیم را خواهند گرفت.
رجوی چه بخواهد و چه نخواهد آخر خط است و چیزی از او و شورا و فرقه اش نخواهد ماند الا سابقه ثبت شده تروریستی و اعمال جنایت کارانه اش که کوله باری است که همه آنرا زمین می گذارند و تنها کسانی که در نهایت مجبور به گردن گرفتن آن هستند و گریزی هم از آن نیست مسعود و مریم رهبری فرقه می باشند.

خروج از نسخه موبایل