ایکاش برای سوز دل خونین نیز، چون شمع پایانی می بود

فرقه رجوی برای بقاء و دستیابی به جاه و مقام و قدرت طلبی افسار گسیخته خود با بکارگیری پیشرفته ترین تکنیک مغزشویی و کنترل ذهن علیه اعضای غافل خود چه جنایاتی را در حق همان اعضا و خصوصا خانواده های چشم انتظار مرتکب نمی شود! طوریکه پدر و مادر و سایر بستگان نزدیک برای یک تماس تلفنی و یا یک دیدار آنهم پس از سالیان دوری و بی خبری، در منتهای آه و افسوس و فغان چشم انتظاری کشیده و النهایه در پس همین آرزو و احساس و درعوض با داشتن احساسی عمیقا منفی و انتقام جویانه علیه رجوی و فرقه بدنامش جان به جان آفرینان تسلیم می نمایند.

بار دیگر خبری از راه رسید و تاثرعمیق دوستان و همکاران انجمن نجات گیلان را برانگیخت. خبر تاسف انگیز چیزی نبود الا درگذشت شادروان خداداد اسدان پدر ابراهیم اسدان از اعضای دربند سازمان مجاهدین در پادگان کنترل شده اشرف که درحال حاضربه لیبرتی منتقل شده است.

شادروان خداداد اسدان ازاعضای فعال و مرتبط با انجمن نجات گیلان با تمام توان جهت رهایی فرزندش از زندان رجوی تلاش کرد و حتی با تنی بیمار در سال 1389 برای لحظه ای دیدار با دلبندش خود را به اتفاق سایر خانواده های چشم انتظار به اسارتگاه اشرف رساند ولیکن رجوی خائن با سنگدلی مانع ملاقات پدر و فرزند شد و آقای اسدان به اتفاق همسر و فرزندش با چشمانی اشکبار به وطن و خانه و کاشانه خود بازگشت و در دور بعدی نه اینکه خودشان بیمار و ناتوان بودند به نیابت از خویش همسر و فرزندش امیر را روانه عراق ناامن کرد شاید که اینبار بتوانند خبر خوش دیدار با فرزندش و رهایی اش ازچنگال رجوی را برایش به ارمغان بیاورند ولی هیهات…… و سرانجام مرحوم شادروان خداداد اسدان بی آنکه بتواند عزیزش را درآغوش بکشد چندی پیش جان به جان آفرینان تسلیم نمود.

انجمن نجات گیلان این ضایعه تاسف بار را به خانواده محترم اسدان تسلیت عرض نموده و برایشان صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران و آمرزش الهی آرزومند است.

خروج از نسخه موبایل