اعضای از بند رسته مجاهدین در تیرانا

از چند ماه پیش با تلاش های سازمان ملل و آقای مارتین کوبلر نماینده یونامی در عراق، دولت تیرانا تعداد ۲۱۰ تن از ساکنان لیبرتی را به پناهندگی پذیرفت. اما در همان ایام، مریم رجوی طی انتشار بیانیه ای  این روند را نپذیرفته و از انتقال افراد  پذیرفته شده به آلبانی جلوگیری نمود. او در همان اطلاعیه خواستار انتقال دسته جمعی ساکنان لیبرتی به آمریکا یا پادگان اشرف شده بود.

دولت آمریکا و سازمان ملل این خواسته را رد نموده و پس از آن انتقال چند گروه از ساکنان لیبرتی به تیرانا آغاز شد. اکنون چند گروه کوچک از ساکنان کمپ لیبرتی به تیرانا منتقل شده و پس از پذیرش و تشکیل پرونده به کمپ آموزشی واقع در حومه تیرانا منتقل شده اند.

نهادهای پناهندگی مستقر در تیرانا کمپ موقت فعلی را کمپ بازیابی نام نهاده اند. در این کمپ که توسط پلیس امنیتی حفاظت می شود،افراد مستقر می توانند آزادانه تردد نموده و در درون یا بیرون کمپ به گردش بپردازند.اما شب ها باید به درون کمپ بازگردند.

دولت آلبانی در ملاقات با آقای مارتین کوبلر تاکید نموده است،این افراد در کمپ بازیابی آموزش های لازم زندگی اجتماعی را در دوره های متفاوت خواهند گذراند. پس از آن با آزمون های پراتیک، افرادی که توانایی جذب جامعه را داشته باشند،می توانند در آلبانی یا دیگر  کشورهای اروپایی به زندگی اجتماعی و معمولی بپردازند.
خروج از نسخه موبایل