وحشت رجوی ها از اعلام خبر اخراج از عراق به آلبانی

بعد از انجام چندین مرحله اخراج اعضای سازمان از عراق به کشور آلبانی و خوشحالی خانواده ها برای رهایی فرزندانشان از چنگال رجوی این سئوال به ذهن می زند که چرا تاکنون سران فرقه خفقان گرفته و حاضر نیستند این مسئله را بیرونی کرده و اصلا حرفش را به میان بیاورند و طوری برخورد می کنند که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده است.
برای بررسی این مسئله باید گفت که آیا سازمان به میل خودش تن به این کار داده یا خیر؟
جواب مشخص است اگر خواست سازمان بود رجوی میل داشت تا ابد در اشرف نفرات خود را در زندان نگهدارد و اکنون به خاطر فشارهای بین المللی و خانواده ها تن به این کار داده که نفراتی را به خارج از عراق بفرستد. اگر اکنون در رسانه های خود مسئله اخراج از عراق را رسما اعلام کند یعنی تن دادن به شکست و به همین خاطر باید به سئوالات زیادی جواب بدهد.
ابتدا باید شعار بازگشت به اشرف را گل بگیرد و دوما که این همه کارشکنی با سازمان ملل برای خروج از عراق چه بوده؟ و چرا تاکنون باعث مرگ تعداد زیادی از اعضای خود شده است؟ و در انتها باید پاسخ دهد که آیا در مبارزه برای سرنگونی با شعار مبارزه مسلحانه شکست خورده است؟ و اصلا رفتن به عراق اشتباه بوده؟ و دیگر همانند گروه های مخالف تن به کار سیاسی بدهد و خودش را همسو با خط غرب نشان بدهد و انبوهی سئوالات بی پاسخی که رجوی حاضر نیست جواب آنرا بدهد.
سئوال دیگر این است که چرا نمایندگان و سناتورهای حقوق بگیر غربی هم دنباله رو خط رجوی ها شده و هنوز بر طبل توخالی بازگشت به اشرف می کوبند؟ اگر چه باید گفت جناحی که از این جانیان حمایت می کنند ابتدا به خاطر دلارهای اهدایی مریم قجر چشم های خود را روی واقعیت پوشانده و از طرف دیگر چون دشمنی با ملت ایران دارند مایل هستند که این گروه در عراق باقی مانده و بتوانند بعنوان یک اهرم فشار از آنها در موازنه قدرت استفاده کنند.
همه این سئوالات و چراها می باشد که رجوی حاضر نیست به پخش این اخبار بپردازد و خوب می داند که اگر قدری عقب نشینی کند باید تا آخر عقب نشینی کند.
دستگاه دروغ پرداز مریم قجر در اخبار سراسر دروغ خود مدعی شد که بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان از بازگشت اعضای سازمان به اشرف حمایت کردند!! مثال مریم قجر مانند موریانه ای است که در آب افتاده و فریاد می زند که دنیا را دارد آب می برد! به مریم قجر بایدگفت شما در بین خانواده اعضای فرقه تان هوادار ندارید، یک میلیارد مردم جهان پیش کش! باید دید که سازمان در چه وضعیت فلاکت باری قرار دارد که به این گونه دروغ ها متوسل شده است.
سران فرقه برای اینکه باز هم افراد انتقالی به کشور آلبانی را تحت کنترل تشکیلات خود داشته باشد سعی دارد که نگذارد افراد با خانواده خود تماس داشته باشند و هم چنان مایل است که این افراد در ناآگاهی باقی بمانند. این خیال خامی است که مریم قجر در مغز بیمارش سعی دارد آنرا را پیاده کند.
فشارهای بین المللی و خانواده ها جام زهری است که به حلقوم رجوی ها ریختند و اکنون این زهر در حال عمل کردن است و دور نیست که روزی شاهد فروپاشی این فرقه باشیم.
 

خروج از نسخه موبایل