حمایت خانواده های گلستانی از محکومیت سران فرقه رجوی توسط آقای کوبلر

جنایات فرقه رجوی بیش از 3 دهه بر عناصر گول خورده خود و نیز خانواده های آنها آنچنان است که دیگر صدای سازمان ملل نیز در آمده و آنها را وادار کرده تا در مورد این اعمال ضدبشری سران مفلوک فرقه رجوی بیانیه صادر کرده و از ستمهای آنها پرده برداری کرده و در مورد نداشتن اختیار عناصر فرقه رجوی و جلوگیری از ملاقات آنها با خانواده هایشان وغیره که در طول این 30 سال بر سر عوامل خود در آورده اند افشاگری نمایند.
جالب اینجاست که سخنگوی به اصطلاح شورای مقاومت (که دیگر فقط نام کثیف آن باقی مانده و عناصر آن یکی یکی به علت پی بردن به اهداف شوم آن جدا می شوند) بنام شاهین قبادی با پررویی و گستاخی تمام نماینده سازمان ملل را فردی دروغگو قلمداد کرده و تمامی گفته های آقای کوبلر که زحمات زیادی برای جابجایی عناصر فرقه رجوی از اشرف به لیبرتی و از آنجا به کشورهای اروپایی را متحمل شده را دروغ محض خوانده که این نیز به نظرسازمان ملل خوش نیامد و در برابر اراجیف قبادی سخنگوی سازمان ملل اعمال جنایتکارانه سران فرقه رجوی را محکوم نموده و این می تواند به نوعی پاسخ خانواده هایی باشد که مدت مدیدی در جلوی پادگان نظامی اشرف برای چند لحظه دیدار با فرزندانشان به انتظار نشسته بودند.
حال باید دید کشورهایی که ادعای حقوق بشری می نمایند و با دروغهای سران فرقه رجوی که به خورد نماینده حقوق بشری یعنی احمد شهید داده و باعث محکوم شدن کشورمان شده است در برابر این سخنان صریح و آشکار سازمان ملل چه حرف و حدیثی دارند و آیا هنوز به حمایت خود از جنایات ضدبشری فرقه رجوی و سرکردگان آن ادامه می دهند و نام کثیف این فرقه را در لیست تروریستی خود قرار می دهند یا خیر و هنوز از جنایات آنها حمایت می کنند.
البته زیاد انتظاری هم نیست، چرا که بسیاری از کشورهایی که ادعای حقوق بشری می نمایند به نوعی از اعمال تروریستی فرقه رجوی حمایت می کنند و سناتورهای پیر و فرسوده آنها در همایشهای پوشالی سرکرده فرقه رجوی یعنی مریم عضدانلو جنایتکار شرکت می کنند و حتی برای چند دلار و نیز چند روز خوش گذرانی حاضرند تمامی اعمال جنایتکارانه و ضد بشری مریم رجوی خائن را تایید کنند.
خانوداه های گلستانی آسیب دیده از فرقه رجوی در حمایت از محکومیت سران فرقه رجوی توسط نماینده سازمان ملل که در این مدت زحمات زیادی برای برقراری اعمال انساندوستانه انجام داد، تقدیر و تشکر نموده و حمایت همه جانبه خود را از وی به عمل می آورد و از کشورهایی که ادعای حقوق بشری می نمایند در خواست دارد تا این بیانیه که صراحتا جنایات فرقه رجوی را آشکار کرده حمایت کنند و با این کار خود از یک عمل ضد بشری در قرن حاضر جلوگیری نمایند.
 

خروج از نسخه موبایل