ابراهیم خدابنده و مؤسسه انتشارات جام جم

ابراهیم خدابنده، از مسئولین سابق بخش روابط بین الملل فرقه تروریستی رجوی، حدود 10 سال است که از این فرقه جدا شده و به ایران بازگشته و به گفته خودش طی این مدت به مطالعه حول پدیده ای با عنوان فرقه های مخرب کنترل ذهن و مانیپولاسیون ذهنی پرداخته است.

از وی مقالات و مصاحبه های بسیاری طی سالهای گذشته منتشر شده از جمله سی دی مصاحبه بیش از دو ساعته او با برنامه صندلی داغ توسط انجمن نجات تکثیر و توزیع گردیده است. کتاب معروف "فرقه ها در میان ما" نوشته دکتر "مارگارت سینگر"نیز توسط ایشان ترجمه شده و با مقدمه ای از دکتر علی ربانی مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان در سال 1386 توسط انتشارات دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده است.

چند سالی است که مهندس خدابنده همکاری خود را با مؤسسه انتشارات جام جام (روزنامه جام جم) آغاز کرده که تألیفاتی در این رابطه بیرون داده شده است. کتاب "اسیر در زنجیر دروغ" نوشته "آنتوان گسلر" که از فرانسه به فارسی برگردانده شده توسط ایشان ادیت و پانویسی و با مقدمه ای توسط خود وی از جانب انتشارات جام جم به چاپ رسیده است. این کتاب در نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه گذشته با اقبال فراوانی روبرو شد.

کتاب "گسستن بندها" نوشته کارشناس معروف و برجسته مقوله کنترل ذهن فرقه ای و امور فرقه ها "استیون حسن" نیز توسط مهندس خدابنده ترجمه گردیده که انتشارات جام جم به چاپ آن همت گماشته است. این کتاب در مقایسه با کتاب "فرقه ها در میان ما" به بیانی ساده تر مقوله کنترل ذهن فرقه ای را که به تهدید اصلی هزاره سوم معروف گردیده مورد بررسی قرار میدهد.

اما کتاب فوق العاده ارزشمندی که اخیرا به کوشش مهندس خدابنده در نزدیک به 800 صفحه توسط انتشارات جام جم به چاپ رسیده "یک نفر، یک روز، سی سال" نام دارد که حاوی مستندات تاریخی بسیاری است. این کتاب شامل سه فصل اصلی با همان عنوان های نام کتاب می باشد. در فصل اول به معرفی مسعود رجوی به عنوان رهبر بلامنازع فرقه مجاهدین خلق پرداخته شده و شخصیت و خصوصیات وی مورد کنکاش قرار گرفته است. در فصل دوم به سرفصل سی خرداد پرداخته شده که در این روز مجاهدین خلق خط ترور کور و گسترده خود را آغاز کردند. اما در فصل سوم که مفصلترین فصل است سی سال فعالیت های فرقه ای و تروریستی سازمان مجاهدین خلق از 30 خرداد سال 1360 تا سال 1390 مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. ویژگی برجسته این کتاب اینست که گزارشات و اعترافات صدها تن از کسانی که در مقاطع مختلف در این فرقه عضویت داشته اند در آن منعکس گردیده که این کتاب را در نوع خود بی نظیر می سازد.  

اما کتاب دیگری که مهندس خدابنده تحریر آنرا به پایان رسانده و قرار است بزودی توسط انتشارات جام جم به چاپ برسد "بندهائی که گسست" نام دارد که وی به شرح نحوه پیوستن خود به فرقه رجوی در سال 1359 و 23 سال فعالیت شبانه روزی در آن و سپس جداشدن از این فرقه در سال 1382 پرداخته و سازمان مجاهدین خلق را مثالی گویا و کامل برای مستند و مستدل کردن تئوریهای بیان شده در کتاب "گسستن بندها" آورده است.

خروج از نسخه موبایل