مگر مزدوری شاخ و دُم دارد

بدنبال حوادث ماه های اخیر در مصر و بر کنار شدن محمد مرسی و روی کار آمدن نظامیان در مصر، به ناگاه و در حالی که هیچ کجای این قضیه به رجوی ها ربط نداشت، مریم قجر بلافاصله پیام تبریک فرستاد! این در حالی بود که اکثر کشورهای دنیا این عمل را به نوعی کودتا خوانده و یا حمایت مستقیمی از حاکمان جدید نکردند، الا شاه عربستان که حکومتش هیچ آشنایی با رای گیری و حق انتخاب مردم ندارد.
بدنبال این حوادث بخشی از مردم مصر و بخصوص هواداران اخوان المسلمین دست به تظاهرات زدند ولی به شدت سرکوب شدند که صحنه های کمی از آن نیز در رسانه های بین المللی منعکس شد. این بار هم البته تمام دنیا این سرکوب را محکوم کردند بجز عربستان و چند کشور دیگر که از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بودند!! رجوی ها در این جا نیز همچون عربستان در قبال کشتار مردم مصر سکوت کردند.
در ادامه دولت جدید مصر تعدادی از رهبران اخوان المسلمین را دستگیر و در همان زندان که فرعون و دیکتاتور سرنگون شده مصر، حسنی مبارک در آن زندانی بود، زندانی کردند و بعد از چند روز دیکتاتور را تبرئه و از زندان آزاد نمودند!!
رجوی ها که هنگام سرنگون شدن مبارک مجبور شدند خود را همراه با موج عظیم ملت مصر نشان دهند و پس از انتخاب مرسی نیز پیام تبریک فرستاندند، حال که شرایط عوض شد، خطی که توسط عربستان و اسرائیل حمایت می شود را دنبال می کنند.
آیا اعمال رجوی ها در اینکه به هر قیمت جنبش های اسلامی آزادی خواه (بطور کلی) و جنبش های حامی ایران را  (بطور خاص) بنیادگرا (به مفهوم متحجر) نامیده و ایران را کانون الهام آنان معرفی کنند، غیر از این است که می خواهند متحجران واقعی همچون وهابیون، تکفیری های تروریست و جنایتکاران و آدم خوارانی که در سوریه با پول و امکانات عربستان دست به جنایت می زنند و علیه مردم سوریه سلاح شیمیایی بکار می گیرند را از این مارک مبرا کنند؟
آیا رفتار رجوی ها غیر از مزدوری برای شاه عربستان است؟ قبلا هم گفته بودیم فرقه با دریافت پول از عربستان مزدوری آنها را می کند.
 

خروج از نسخه موبایل