همدردی اعضاء انجمن نجات فارس با خانواده علیرضا رحمتی

مطلع شدیم که برادر آقای علیرضا رحمتی از اعضاء اسیر در فرقه رجوی در یک سانحه تصادف به رحمت ایزدی  پیوستند. اعضای انجمن نجات فارس برای عرض تسلیت و ابراز همدردی به خدمت خانواده ایشان رسیدند.
برادر دیگر ایشان آقای محمد رضا رحمتی  با وجودی که در اندوه برادر از دست رفته شان بسیار غمگین بودند با دیدن اعضای انجمن نجات ابراز امیدواری کردند که انشالله به زودی برادر اسیرشان از چنگال فرقه رجوی رهایی یابد و خانواده را شاد کند.
انجمن نجات نیز برای خانواده آن مرحوم صبر جمیل آرزومند است و امید دارد که با مرحمت الهی و رهایی علیرضا، شادی دوباره به این خانواده باز گردد.
 

خروج از نسخه موبایل