درگذشت یکی دیگر از انتقالی های لیبرتی در آلبانی!

عزیزی دیگر از لیبرتی بعد از انتقال به آلبانی بر اثر بیماری درگذشت! رویا درودی که از بچه های مدرسه آنزمان مجاهدین بود. با سنی حدود ۸-۹ سال.. در هنگام مرگ باید ۳۷-۳۸ ساله بوده باشد.

از بچه های نسلی که هرگز زندگی نکردند و اینک اینگونه خاموش میشوند.

اشاره نکردن به علت بیماری و چرایی درگذشت افراد نیز تبدیل به یک سنت نزد مجاهدین شده است. با یک آگهی چند خطی در سایت مجاهدین خبر اعلام شد.

رویا درودی از طرف رئیس جمهور برگزیده به مقام ” مجاهد صدیق ” رسید. و همه چیز تمام شد.

به هر حال بقیه نیز که در زندان لیبرتی هستند حالشان بهتر از او نیست. در اعتصاب غذایی بی پایان تبدیل به جسدهای متحرکی شده اند که تبلیغات رسانه ای مجاهدین از آن تغذیه میشود.

و سفرهای رئیس جمهور برگزیده با عکس های آنها به پیش میرود. قاب عکسی دیگر در کنار عکسهای دیوار اوور افزوده شد.

آنها که در لیبرتی مانده اند در حال مرگ هستند. آنها که منتقل میشوند نیز وضع بهتری ندارند و در آخرین لحظات و با از دست دادن فرصت های معالجه منتقل شده اند. سر رهبر غایب و رئیس جمهور برگزیده سلامت!

عاطفه اقبال

خروج از نسخه موبایل