پیام تسلیت انجمن نجات به خانواده گنج آور

بازگشت همه بسوی خداست
با نهایت تالم و تاثرمطلع شدیم که خانم منورمهندس میروی مادر چشم انتظار محمد حسن گنج آور(گروگان فرقه رجوی) از اعضای مرتبط با انجمن نجات گیلان دارفانی را وداع گفت.
آقای محمدحسین گنج آور درملاقات با مسول انجمن نجات درخصوص پیوستن برادرش محمدحسن به فرقه رجوی گفت که برادرم ازکودکی ازقدرت تکلم وشنوایی محروم بود (کر ولال بود) وطبعا ازفهم مسایل سیاسی عاجز و ناتوان بود ولیکن برغم این قضیه ؛ ایشان دردهه شصت  درفضای صرفا شور وشعارمتاثرازانقلاب ضدسلطنتی به اغفال تشکیلات مافیایی رجوی درآمد و سرازعراق درآورد و ازقضا  پیشتر درهمین انجمن نجات ازقول شما شنیدم که برادرم به تنها کاری که یادش داده بودند به سرویش زیراکس درفرقه رجوی اشتغال داشت!! وبدین سان عمرش را نابخردانه درفرقه رجوی تباه کرد و ازاین بابت تمام اعضای خانواده ام سالیان درغم وماتم وچشم انتظاری فرو رفتند.

به نمایندگی از انجمن نجات و خانواده های مرتبط با این انجمن، درگذشت اندوهبار و مصیبت وارده را به خانواده داغدار گنج آور و میروی  تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای تمامی اعضای آن خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
باشد که رهایی محمد حسن گنج آوراز بند تشکیلات فریبنده فرقه رجوی، تا حدودی درد خانواده عزادار و منتظرالتیام یابد.

خروج از نسخه موبایل