نامه سرگشاده آقای امیرموثقی به آقای فرانک والتراشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان

مزدورمریم رجوی، فرمانده سابق ارتش خصوصی صدام، امروز در پس ژست حقوق بشری در اروپا منتقدین را به ترور تهدید می کند (نامه ای به والتر اشتاین مایر)

آقای وزیر، محترمآ به عرض می رسانم که اینجانب یکی از قربانیان فرقه مجاهدین می باشم که سالهای زیادی از عمر خود را در قرارگاه های مختلف مجاهدین گذرانده و از نزدیک شاهد نقض مستمر حقوق بشر در تشکیلات مجاهدین بوده ام و هزاران بار شاهد ضرب و شتم افرادی بوده ام که به هر دلیل خواهان جدایی از مناسبات فرقه ای و بسته مجاهدین بودند.

مجاهدین در درون تشکیلات خود دارای قوانینی هستند که با متد امروزی حقوقی انسان ها هیچگونه هماهنگی ندارد، قوانینی که به غیر از زور و تحمیل، تهمت و افترا، ضرب و شتم اعضایی که تن به زور نمی دهند، مارک زدن انسان ها به عنوان مامورین نفوذی جمهوری اسلامی برای بی آبرو کردن افراد و گرفتن اعتراف های دروغی انجام می شود هیچ خیر و برکتی ندارد.

آقای وزیر، رهبران مجاهدین آنگونه که خود را در کشورهای غربی به نمایش گذاشته اند نیستند و چهره واقعی آنان در حقیقت چهره دیوصفتانه ای است که در درون تشکیلاتشان شاهد بوده ایم و از نزدیک با چهره فریبکارانه این گروه خشن آشنا هستیم، در واقع رهبری مجاهدین که داعیه آزادی برای مردم ایران دارند همان دیکتاتورهائی هستند که معمولآ قبل از به قدرت رسیدن هزاران وعده به مردم داده اما پس از تصاحب قدرت تسمه از گرده مردم می کشند.

در حقیقت بایستی گفت که مجاهدین هیچگونه اعتقادی به آنچه آزادی و دمکراسی نامیده می شود نداشته و این کلمات در مناسبات آنان طنزی بیش نیست، به این دلیل که ابتدائی ترین حقوق انسانها که انتخاب نوع و سبک زندگی است را زیر پا گذاشته و برای پیشبرد اهداف خود که همانا رسیدن به قدرت است زندگی تمام کسانی که برای مبارزه به آنان پیوسته بودند را دردروغ و دغل به باد داده و حتی هنوز تمام جهان شاهد است که چگونه تلاش می کنند تا مانع خروج افراد از عراق گردند، چرا که کشتار و خونریزی برای فرقه آنان امری است عادی که از انجام آن هیچگونه شرمی ندارند.

آقای اشتاین‌مایر وزیر خارجه محترم آلمان: در همین اروپا و در کشورهائی مانند المان و یا فرانسه که همواره حامی و پشتیبان حقوق انسانی بوده و بر اجرای حقوق بشر تآکید می ورزند مجاهدین برای منتقدین خود خط و نشان کشیده و اعضای جدا شده خود را تهدید می کنند تا در همین اروپا که مهد ازادی است آزادی بیان را لگد مال کنند، زیرا همانگونه که در بالا اشاره کردم قوانین حقوق بشر در مناسبات مجاهدین طنزی بیش نیست، رهبران سازمان مجاهدین بایستی پاسخگوی اعمال خود در دوران حکومت صدام باشند که در آن دوران در اردوگاه های خود باعث خودزنی های فراوانی شده و عاملین شکنجه گر آنان در زندانهای اردوگاه اشرف در برخورد با معترضین درونی دست به قتل و کشتار دوستان ما زده اند.

امیدوار هستم که روزی قانون کسانی را که دست به کشتار و شکنجه فرزندان ایران زده اند و هنوز هم با تهدید در اروپا برای کشتار در آینده نقشه می کشند را به پای میز محاکمه بکشاند.

امیر موثقی

خروج از نسخه موبایل