خون خواهی مسعود رجوی

این روزها بعد از اعدام غلامرضا خسروی به جرم جاسوسی و کمک مالی وی به فرقه تروریستی منافقین؛ شازده مسعودخان رجوی که معلوم نیست در کدامین سوراخ موش خزیده و آیا واقعاً در قید حیات و ممات می باشد؟ نه مانند گذشته که با صدای خودش پیام را می داد بلکه فقط پیام منسوب به وی را در سیمای نفاق پخش و بعد از کلی آسمان و ریسمان بافتن و تفسیر قرآن گفتن سعی نمود که هواداران خود را مهیج و آماده وفا نماید و با این روش دوباره خود را منجی و اعضاء را به دادن جان و خون خود وادار نماید.

شازده مسعودخان از وفا و صدق سخن گفت و اینکه یار تمام عیار غلامرضا خسروی جان خود را بر سر آن نهاد، اما نگفت چرا وی بر سر این پیمان نمانده و سالیان مدیدی است که برای حفظ جان خود در خفا بسر برده و جربزه فدا شدن را ندارد. وی سپس به تفسیر قرآن پرداخته و انواع نفس را ذکر و با نفس مطمئنه پایان داده و عملیات جاری در سازمان را برای در هم شکستن منیت و ذوب شدن می نامد و این در حالی است که بر همگان معلوم و آشکار است این مجاهد عظیم الشان در چه منجلاب جنسی و شهوت غرق و ریاست طلبی و مقام خواهی وی اظهر من الشمس می باشد و وی در همان نفس اماره مانده و در قعر چاه جهنم جایی دارد.

شازده مسعود بعد از آن ادعا می کند که شنبه شب ساعاتی قبل از اعدام برای او دعا کردم و آیات استقامت و پایداری را خواندم؛ که باید گفت مردک دروغگو؛ تو از کجا خبردار شدی چند ساعت بعد وی را اعدام می نمایند؟ چرا این آیات را برای خود در مقابل خشم ملت ایران و عراق نمی خوانی و بر سر صدق و وفا نمی مانی و دائم از این سوراخ به آن سوراخ فرار می کنی؟ ضمناً مگر این شما نبودید که با شانتاژ و دادن اطلاعیه و پیام های جعلی و منسوب به این بخت برگشته وی را در معرض اعدام قرار دادید وگرنه حکم وی 5 سال بود که قرائت اما سعی شد تا از اعدام وی صرفنظر گردد اما شماها خواهان خون بودید و با انواع ترفندها وی را به جلو هول داده تا نهایت استفاده را از این اعدام بدست بیاورید. ترفندهایی مانند نامه وی ار زندان اوین به برادران مجاهد؛ اعلام پشتیبانی وی از اعتصاب اشرفی ها؛ اعتراض وی به کشتار شهریور در اشرف و… آری همه این پیام ها و اعتراض ها در حالی بود که این گوهر مجاهد در زندان اوین و بوسیله ماهواره با مسعود و اشرفی ها در ارتباط بود؟

جالب آن است که شازده مسعود در این پیام خود نیز باور پیدا نموده که غلامرضا خسروی بوسیله ماهواره از جریان 10 شهریور اشرف را فهمیده و در جریان می باشد (نقل به مضمون از پیام مسعود رجوی)؛ چه زندانی که در آن ماهواره و وسایل ارتباطی ماهواره ای و… مهیا و بعد سخن از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی داده می شود؛ قربان برم خدا را؛ یک بام و دو هوا را؛ اینور بام زمستون؛ اونور بام تابستون.

در قسمتی از این پیام شازده مسعود به مبارکی چهره خود را عیان و از کشته شدن افراد جندالشیطان اظهار ناراحتی و از محبت خود و سازمانش به ریگی و جند الشیطان پرده برداشته و نشان می دهد که چگونه این دو فرقه با هم در ارتباط و برای هم اشک تمساح می ریزند و کشته های خود و جندالشیطان را در یک راستا دانسته و اعدام آنان را محکوم می نماید. آری مبارک است این پیوند میان دو گروه تروریست که هر دو تا مرفق دستشان در خون مردم این مرز و بوم آغشته و چهره پلیدشان برای همگان روشن می باشد.

جداشده

خروج از نسخه موبایل