ماه مبارک رمضان و بهانه ای برای سوء استفاده مریم خانم؟!

طبق روال معمول خانم مریم قجر به مناسبت ماه مبارک رمضان تعدادی را جمع و جور کرده و به ایراد سخنرانی و پیام پرداخته است.  این رسالت آقا مسعود بوده که فعلا در غیبت ومخفی شدنش بر دوش عروسک وی قرار دارد.
مریم خانم در صحبت های خود،  ابتداء شرایط مقاومت و منطقه را بررسی و اینگونه گفتند که منطقه دچار حرکتی بزرگ گردیده و در ادامه هم دردی نمودند با کشورهای عراق، بحرین و سوریه و لیبی و اشاره ای هم به فلسطین داشتند.
نکته قابل توجه که باید بدان پرداخت این است که ایشان این مجموعه اقدامات و وحشی گری های گروههای داعش و تکفیری ها و حتی اقدام خشونت آمیز اسرائیل علیه مردم بی گناه فلسطین را محکوم نکرده و در عمل این جنایات را تایید کرد و از سوی دیگر منشا و تمام این حوادث را از جانب ایران قلمداد کرده است.
مریم رجوی اخیرا با یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش دیدار و ضمن حمایت و همبستگی با داعش،  به تعبیری با سرکرده داعش هم نوایی نمود و در عین حال دیگران را متهم به حوادث منطقه نمود.
البته این شگرد کهنه و تکراری فرار به جلو شگرد سالیان قبل مسعود بوده که به عروسکش مریم به ارث رسیده است.  باید پرسید خانم مریم قجر تا کی می خواهید به این تناقض گویی های خود عمل نمایید. از یک طرف ژست دموکراسی می گیرید و از طرف دیگر مواظب هستید چیزی نگوئید که خدای ناکرده به گوشه قبای تروریست ها بر بخورد و آینده ای که به آن چشم دوختید سراب شود. داستان شما داستان همان شتر مرغ است که  تا صحبت از دمکراسی و حقوق بشر می شود شما تابلو بدست می شوید و انگار که اصلا خود آزادی و دمکراسی هستید ولی به محض اینکه باید موضع مشخصی داشته و تروریست ها را محکوم کنید زیر آبی می روید.
 تمام افکار و عقاید این گروههای خشونت طلب و تروریست که شما همسو و هم فکر و به تعبیری  پدر خوانده آن می باشید و از آن به عنوان حرکت انقلابی یاد می کنید هیچ جایگاهی در منطقه و هیچ کشوری ندارند و بزودی  به فنا سپرده می شوند چرا که مردم عادی این جنایت ها را محکوم و هیچ گاه با آن همراه نخواهند شد همانطور که مردم ایران با فرقه تروریستی شما و شوهر غیرمشروعتان همراه نشدند.
البته نکته مهم  آن است که چه جور در و تخته فرقه داعش و فرقه رجوی بهم جوش خورده و هر دو از مکانیسم واحدی پیروی می کنند. داعش در عراق از مردم خواست زنان خود را به نکاح آنهادر آوردند،  دقیقا همان کاری که رجوی به نام انقلاب کذائی به خورد نیروهایش داد که زنانشان را به رجوی پیش کش کنند و برای وی رقص رهائی سر دهند. چه وجه تشابه و هم صدایی؟!
خانم رجوی در پایان سخنرانی از حضاری که شرکت کرده که اکثرا همان افرادی بودند که در  پایگاه تروریستی رجوی در پاریس قرار دارند،  خواست برای نجات افراد در لیبرتی تلاش کنند و خواهان ماندن در عراق شد. دیگر این افاضات تکراری، منسوخ شده و کاربردی ندارد. خانم رجوی بدان چاره این نیست. چاره کار آن است که  بجای دادن پیامهای پوشالی،  حرکتی درست برای نجات افراد در بند لیبرتی بر دارید و با اصلاح افکار و اندیشه هایتان کمی به انسانیت و آزادگی و احترام به حقوق افراد اسیر و دربندتان در لیبرتی فکر کنید و برای آنان اندکی آزادی فکر و اندیشه قایل شوید، در آن صورت خواهد بود که می توانید از وادی بسته فرقه ای خود فاصله و کمی هم وارد دنیای آزاد و رها شوید؟! به امید آنروز.

خروج از نسخه موبایل