آیا می دانستید در فرقه مجاهدین زنان کوچکترین حقی حتی در امورات شخصی خود ندارند؟!

برخلاف ادعاهای زیادی که از سوی مسئولین فرقه مجاهدین مبنی بر آزادی زنان و… گفته میشود زنان در بند اسیر فرقه تروریستی مجاهدین از کمترین اختیار و حقوقی برخوردار نیستند وحقیقتا دو برابر بیشتر نسبت به مردان اسیر در این فرقه زجر میکشند!
یکی از ترفندهای فرقه رجوی برای امروزی و مدرن نشان دادن خود تبلیغ بر روی زنان و اموراتی که بآنها مربوط میشود است. از راه انداختن همایش های مختلف تا هرساله برگزاری مراسم در هشتم مارس که روز جهانی زن است و سخنرانی مریم رجوی و… چون واقعیت اینست که در تمامی مجامع امروزی زن و برسمیت شناختن حقوق زن یکی از شاخص های مدرنیزه شدن آن جامعه بحساب میآید!  بعد از انقلاب پوشالی مجاهدین و را ه انداختن طلاق های اجباری و کانون فساد دانستن خانواده از سوی سران این فرقه این بحث مطرح شد که چون زنان در طول تاریخ مورد ستم مضائف بوده اند لذا بایستی تبعیض مثبت قائل شویم و آنها را در مواضع مهم مسئولیت و فرماندهی قرار دهیم تا علاوه براینکه این زنان به خودباوری برسند جبران ستمی که در طول تاریخ بآنها شده است هم شده باشد! این بحث نیازمند توضیح و بحث فراوان است اما همین موضوع هم از طرف رجوی یک دجالگری بیش نبود! هدف رجوی از راه انداختن این بحث استفاده ابزاری از زنان برای جلوگیری از انشعاب درونی سازمان بود. او با این کارش تمامی مردانی که سالیان سال در مواضع حساس مسئولیت اعم از سیاسی و نظامی یا تشکیلاتی بودند را کنار زد و زنانی را روی کار و بر سر مواضع فرماندهی نشاندکه کمترین تجربه ای نداشتند و بسیار باعث از بین رفتن انرژی ها و حتی کشته شدن نیروهای زیردستشان شدند! اما نکته ای که میخواهم بدان اشاره کنم این بود که رجوی و فرقه مجاهدین کمترین ارزشی برای زن قایل نیستند. زنان در فرقه رجوی حتی اجازه رسیدگی های شخصی بخودشان را هم ندارند یعنی نظافت شخصی و آراستگی که هر انسانی بایستی بدان توجه داشته باشد در فرقه رجوی برای زنان بطور عام ممنوع بود! درواقع اکنون که کمی عمیقتر بآن ایام فکر میکنم و آنچه را که ما دیده بودیم را با علمی که امروز نسبت باین فرقه و حقایق بازگو شده توسط دیگر جداشدگان منطبق میکنم باین نتیجه میرسم که هر از گاهی هم که مشاهده میکردیم فلان (خواهر مسئول) که تا دیروز از بس آرایش نشده بود ممکن بود با مردان اشتباه گرفته شود به یکباره کلی تغییر ظاهری کرده و آراسته شده است بطوریکه بچه های دیگر یواشی بهم میگفتند که فلانی را دیده ای کلی تغییر کرده و… این تغییرات قطعا بی ارتباط با رقص رهایی و حوض های رجوی نبوده است!
واقعیت این بود برخلاف تبلیغات زیاد این فرقه، زنان حتی اجازه یک ملاقات کاری دو دقیقه ای با نیروهای زیر دست خود نداشتند! آنها برای اعلام برنامه های کاری هم بایستی چند نفره با هم ملاقات میکردند که مبادا اگر دو نفره ملاقاتی صورت گیرد احساسی عاطفی بین آنها رد و بدل شود که همین احساس عاطفی یعنی سرنگونی فرقه رجوی!
فرقه قرون وسطایی رجوی نه تنها برای زنان بطور خاص بلکه برای هیچ انسانی ارزش قایل نبود و فقط و فقط هدفش استفاده ابزاری در جهت رسیدن به اهداف خود داشت.
مراد
 

خروج از نسخه موبایل