ملاحظاتی درباره: سخنرانی شماری از نمایندگان پارلمان اردن در مراسم افطار در اقامتگاه مریم رجوی

قبل از بررسی مسئله لازم دیدم که باطلاع خوانندگان محترم برسانم که برگزاری مراسم افطاری که ذکر شد، درمحل اقامت خانم مریم رجوی انجام گرفته که مکانی است بسیار مجلل و بنظر می رسد که خانم قجر عضدانلو، بخاطر ارادتی که به اجداد قاجاری خود دارد ونیز حسادتی که نسبت به فرح پهلوی میکند، این قصر مجلل را برای جوابگویی به عقده های حقارت خود تهیه کرده است.
شما در هیچ یک از کشورها ودرتمامی تاریخ معاصر نمیتوانید مسئول تشکلی راببینید که بدون حضور درحاکمیت،  این قصر مجلل را برای خود تهیه کند.  تماشای تصویری ازاین قصر و وسائل مدرنش چیزی درحد وحدود قصر زیر زمینی شوهرش مسعود دراشرف راتداعی میکند وآنگاه آه وفغان هم سر میدهد که نوکران خانه زادش که همان اعضای عادی مجاهدین خلق درعراق باشند، از وجود وسایل اولیه بی بهره اند واگر این ادعا درست باشد، آیا با پول این ولخرجی های هزارویک شب گونه نمیشود که این اسرای لیبرتی را به مکان امن برده و اجازه داد که از یک زندگی انسانی برخوردار باشند؟
جواب مسلما مثبت است، اما این حضرات فرقوی، انسان ها را درحکم روبات های بی احساسی تلقی میکنند که صرفا باید ازآنها فرمان برده ومدح وثنایشان گویند.
این اسرا دراصل باصطلاح همرزمان این رهبران هستند و رهبران شان طبعا که باید بیشتر ازخواهر وبرادر خود، برای این سیه روزان لیبرتی، دل بسوزانند ومیدانیم که نمی سوزانند وحتی ارزش یک گربه ی خانگی را هم برایشان قائل نیستند!
حال با مشاهده ی این اوضاع باید نتیجه گرفت که " این قرار گیرندگان درنوک پیکان تکامل بشری"، برای مردمی که ظاهرا معتقدند که زمام امورشان را امپراطوری آمریکا بدست آنها خواهد داد چه خواهند کرد!!
باری، این ضیافت افطار برای شخصیت های اردنی که اختیارات پارلمنتریستی شان با یک فرمان ملوکانه لغو شده و حق هیچ اقدام بنفع خود نداشته وبنابراین اختیارات دفاع از مردم خود را هم ندارند، ترتیب یافته بود که ما نقل قول های چندی را ذیلا آورده و نکاتی رادراین مورد متذکر میشوم:
" صالح القلاب، وزیر تبلیغات پیشین اردن:… خانم مریم رجوی، همرزم، رهبر کبیر مقاومتی که پیروز خواهد شد. پیروز خواهد شد. خواهر و همرزم شهداء و همرزم این مسیر طولانی. من به شما چشم امید دارم این است آینده ایران. این است چهره یی که ما آرزو داریم از ایران بر ما بتابد و نه آن صورت تاریک و افسرده که اشمئزاز انسان را برمی انگیزد… ای بانوی من، حضرت رسول هجرت کردند اما پیروزمندانه بازگشتند. و شما پیروز خواهید شد و پیروز باز خواهید گشت… از شما تشکر می کنم و انشاءالله پیروز خواهیم شد و همراه شما به تهران باز خواهیم گشت و شما همراه ما به قدس باز خواهید گشت ".
رابطه ی همرزمی بین این دونفر چیست که برخواننده روشن نیست. رهبر کبیر بودنش را هم عاقلان دانند وادبیات بکار رفته دراین سخنرانی وزیر اردنی، ابدا یک ادبیات دوستانه ویا لاقل دیپلماتیک نبوده وحرف هایی است که دغلکاران برای سرکیسه کردن جاه طلبان میزنند!
چشم امید داشتن هم به خانمی که اینهمه جاه وجبروت و… دارد، بد کاردی نیست وکسی نمیتواند براین قسمت از فرمایشات صالح القلاب ایرادی بگیرد که درعیر اینصورت با خود من طرف حساب است!
اما من بعنوان یک شخص متعصب ازاینکه خانم رجوی را "بانوی من" خوانده اند، دلواپسم! مگر شما خادم اندرونی ویا خواجه های حرمسرای شوهراوهستید که از این لفظ استفاده میکنید ویا برفرض رجوی مرده است که مریم بانوی شما باشد!
 مردک خیال کرده که مریم تمامی کارهایش را رها کرده و بانوی این و آن میشود! یک بار تغییر ذائقه داده این خانم و مردک اردنی خیال میکند که کشک است…
درجواب این دست انداختن ها یا واقعا ابراز ارادت کردن این وزیر سابق اردنی که هجرت پیامبر اسلام را شاهد مثال آورده ودست به قرینه سازی تاریخ زده، میتوان گفت که همیشه این طور نبوده واکثریت مهاجرین این چنینی بعد از گذشتن تاریخ مصرف شان، سرنوشت ناگواری را تجربه میکنند.
" محمد الحاج نمایندهٴ پارلمان اردن: همهٴ ما در این منطقه از خطر صهیونیستها و وجود دولت یهودی که برای تجزیه منطقه تلاش می کرد رنج می بردیم، اما ناگهان با یک دشمن دیگر روبه رو شدیم که خطر ایران از رژیم آخوندی بود که به نحو غیرطبیعی منطقه را از هم گسست و آن را بر اساس اصول مذهبی و فرقه گرایی تقسیم کرد؛ در امور کل منطقهٴ عربی دخالت کرد، گاهی تحت عنوان صدور انقلاب و گاهی تحت عنوان ترویج مذهب و تحت نام های دیگر. این خطری که منطقه را از هم می درد و آن را به وضوح در سوریه و عراق می بینیم. راه حل این است که همهٴ امت اسلامی با همدیگر برای سرنگونی رژیم آخوندهای حاکم بر تهران همکاری کنند و این راه حل است و باید که همه با هم کار کنند برای سرنگونی این رژیم که به جان منطقه افتاده و آن را نابود می سازد، و عراقیان دست به قیام علیه مالکی زدند، مالکی که (رژیم) ایران اصرار بر ماندن او داشت و او را با همکاری آمریکا بر عراق تحمیل کرد تا این کشور را تجزیه کند".
این نماینده ی پارلمان اردن با طرح گلایه ای از اسرائیل – که عریضه خیلی هم خالی نباشد- بر متحد شدن امت اسلامی وسرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران رای داده و من بنوبه ی خود ازایشان که حرف دلش رازده ودشمنی بنام اسرائیل را برسمیت نشناخته، تشکر کرده واضافه میکنم که جان کلام این نوع نشست ها با این نوع مبارزان ودیپلمات های  مامورمنسی کردن جنایات آمریکا – که اینک درچهره ی اسرائیل خودنمایی میکند- هردروغی را حاضرند بگویند!
" جمال قمو نمایندهٴ پارلمان اردن: این سومین بار است که من در کنفرانس مجاهدین خلق شرکت می کنم و هر بار ایمانم به این که این سازمان، سازمانی است که خواهان عدالت، حقوق شهروندی و حقوق بشر است، بیشتر می شود. هنگامی که اخباری از لیبرتی و اشرف را می شنوم بیش از پیش به این نتیجه گیری می رسم که همهٴ ما بایستی برای مقاومت در برابر این جریان ظالم و سرکوبگر متحد شویم. آخوندها آمده اند تا تمامی منطقه را نابود کنند و عملاً برای ویران کردن منطقه و به عقب راندن آن برای صدها سال، دست به تاخت و تاز می زنند ".
بازهم تکرار همان حرف ها وانجام ماموریت مشترک تبلیغ ایران هراسی و پنهان کردن چهره ی کریه امپراطوری آمریکا ونوچه هایش!
بدی حرف او این است که به فرقه ی رجوی تهمت اعتقاد داشتن به حقوق شهروندی، عدالت و… زده واصلا فکر نکرده یا به عقلش نرسیده ویابدتر اجازه نداشته که با ملاحظه ی اوضاع اسرای لیبرتی ومیزان برخورداری آنها ازاین حقوق به خانم رجوی بگوید:
کل اگر طبیب بودی
سرخود دوا نمودی
" نجاح العزه نمایندهٴ پارلمان اردن: البته عدالت در آسمان وجود دارد. می گویند مجاهدین خلق تروریست هستند. یا عجبا! پس کسانی را که دست به کشتار و تخریب و آواره کردن و نقض حقوق بشر می زنند چه باید بنامیم؟ آنچه در کشورهای ما، در سوریه، لبنان، عراق، فلسطین، مصر و تمامی کشورهای خاورمیانه می گذرد به نفع کیست؟ آنچه را که دیده ایم و همه روزه می بینیم عین تروریسم است. آنها با بی رحمی و بدون ترس به انواع مختلف اقدامات تروریستی دست می زنند".
حواننده ی محترم شما فهمیدید این پارلمانتر اردنی چه میگوید؟؟ عدالت ادعایی او درکدام قسمت آسمان قراردارد؟؟!!
" بسام البطوش نمایندهٴ پارلمان اردن:  منطقهٴ ما متأسفانه در گرو دو خواسته ایران و آمریکا قرار گرفته است. منطقهٴ ما همچنین در گرو دو جنگ بین دو مسأله است. بین آزادی و بنیادگرایی مذهبی. این نیروها و این افکار همه خلاصه می شود در ایران ".
اینها دیگر چه موجوداتی هستند؟ وارد شدن منطقه ی مجهول الهویه آنها درگرو خواست ایران و آمریکا به چه معناست؟؟ آیا این ایران است که بر منطقه ی شما حکم میراند یا اسرائیل وعربستان به نیابت ازطرف آمریکا. من مقصود این دیپلمات را از استعمال این افاده درک نکردم شما چطور؟
" مصطفی العماوی نمایندهٴ پارلمان اردن:…  ننگ و عار بر حاکمان عربی که عراق و سوریه را نابود ساخت. ننگ و عار بر کسی که علیه عراق و سوریه توطئه کرد و کسی که علیه فلسطین این مسألهٴ مرکزی ما توطئه کرد. آنچه در عراق از ظلم و خون می گذرد و آنچه در سوریه می گذرد می گویم که ایران از آخوندها آزاد نمی شود الا این که عراق را از این دولت فاسد آزاد بسازیم و همچنین آنچه در سوریه برادر می گذرد باری است بر دوش کلیه کشورها. شرم بزرگتر بر آمریکاست که علیه این خلقها توطئه کرد.
چه تحلیل وچه ابراز رشادتی!
این آقا بصراحت میگوید که آزادی عراق ازمسیر سرنگونی دولت فعلی اش میگذرد و آنگاه میتوان ایران وسوریه را هم آزاد کرد ومگر این حرف چیزی جز ادعای داعش است که میگوید ابتدا میخواهد منافقین مسلمان را نابود کند وفعلا نظری برای انداختن اسرائیل کافر ندارد!
من از حماقت این دیپلمات های اردن که دریک کشور پادشاهی زندگی میکنند وبا یک فوت دهان شاه براحتی از کارشان برکنار میشوند، سخت درتعجبم.
آیا آنها نمیدانسته اند که یکی از مراکز اصلی تعلیم تروریست ها توسط " بلک واتر ها " دراردن فعایت دارد؟ اگر میدانند پس چرا اینهمه ادعا برعلیه تروریست ها را مطرح میکنند؟!
اگر هم بفرض مثال نمیدانند؟! که چه بدتر! دیپلماتی که نداند که درکشور خودش آدم کش تربیت میشود، پس چه چیز را خواهد دانست؟! آیا نشستن پای دیگ پلو رجوی درآن اقامتگاه مجلل مریم خانم (دست اندر کار ساختن جامعه ی بی طبقه ی توحیدی)، تنها کاری است که این دیپلمات ها قادر بانجام آن هستند؟!
خانم رجوی چرا حرف های آنها را که دارند دراصل خود او و تشکیلاتش را مسخره میکنند تا شکم واحیانا جیبی ازعزا درآورند، ازاین کارها خسته نمیشود؟!
یعنی اعتقاد دارد که کارش خیلی زار است و تنها ازسر استیصال میتواند حقه بازان این چنینی را دور خود جمع کرده و  از شنیدن عرض تصدق ات شوم ها، قوت قلبی میگیرد؟!
حمید
 

خروج از نسخه موبایل