پذیرش صد نفر از ساکنان لیبرتی توسط دولت آمریکا

مک گرک جانشین معاون وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره آمریکا گفت: “تصمیم گرفته شده که تا صد نفر را به آمریکا بیاوریم. این تصمیم بسیار مهمی است و باید سایر کشورها را قادر سازد که همین کار را انجام دهند.
…ما مصمم هستیم که هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم که آنها را از عراق خارج کنیم. نجات آنها به این بستگی دارد که از عراق خارج شوند. به همین دلیل است که ما باید کشورهای ثالثی را پیدا کنیم که آنها را بپذیرند. ما تصمیم گرفته ایم که صد نفر از آنان – ساکنان لیبرتی – را بپذیریم.
به همین دلیل است که ما یک مشاور ارشد داریم که روی این موضوع متمرکز شده است و امشب پرواز دارد به اروپا، اسکاندیناوی و آسیای شرقی.. او به همه جا می رود و پیشرفتهایی در حال بدست آمدن است. ولی باید آنرا بیشتر کنیم و نیاز به حمایت جامعه بین المللی داریم.
به همین دلیل ما یک میلیون دلار به صندوق اعتماد ملل متحد پرداخت کردیم تا اگر حتی کشورهایی که امکان مالی آنرا ندارند ولی حاضر هستند آنها را بپذیرند قادر باشند که آنها را به محل امن ببرند. ”
– این قسمت در گزارش کتبی منتشر شده در سایت مجاهدین حذف شده است و فقط در ویدئوی آن وجود دارد.
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث
عاطفه اقبال
 

خروج از نسخه موبایل