جست و خیزهای میمونی فرقه رجوی از انتخاب نخست وزیر جدید عراق

رجوی: جایگزینی العبادی بجای المالکی در ائتلاف شیعه بخاطر انقلاب مریم بود
ائتلاف شیعه در عراق آقای حیدر عبادی را بعنوان نخست وزیر جدید عراق به مجلس و رئیس جمهور جدید عراق آقای فئواد معصوم معرفی کرده است. فرقه رجوی هم در ضدیت هیستریک با آقای مالکی مستمر این خبر را پوشش می دهد و جفتک پرانی می کند که ما پیروز شدیم و انقلاب مریم پیروز شد و هرکی با انقلاب مریم در افتاد بر افتاد. این حرفهای رجوی است جوک نیست، عین واقعیت است. اگر کلاغ سیاهی هم بر بالای لیبرتی پر بزند سیمرغ رهایی می شود و از برکات انقلاب مریم است. و باید انرا گرفت ورنگ کرد و شکل مریمش کرد. همین اقای عبادی که در حال حاضر بعنوان نخست وزیر جدید معرفی شده است در اولویت کارش پاکسازی عراق ار تروریست هاست که در یک جبهه واحدند و فرقه کثیف رجوی هم در همین جبهه است و این جفت پراکنی و یقه دریدن ها به درازا نخواهد کشید و عراق از شر تروریست ازاد خواهد شد ان زمان است که فرقه انگشت حسرت را به دهن می گیرد و افسوس دوران مالکی را خواهد خورد. البته خود کرده تدبیر نیست. شاید تقدیر در این بوده که شخص دیگری بقایای فرقه را از خاک عراق پاک کند. همین اقای عبادی در مواضع مختلف حکومتی همواره روی این موضوع انگشت گذاشته و تاکید بر اخراج فرقه از خاک عراق داشته است. بنظر من بعد از سقوط دولت صدام حسین دیکتاتور عراق مالکی بیشترین خدمت را در جهت حفاظت از فرقه کرده است. بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق اگر حفاظت نیروهای مالکی از فرقه نبود شیعه های آسیب دیده از فرقه و کردهای بجان آمده از این جنایتکاران کار آنها را یکسره کرده بودند و انتقام کردکشی فرقه در سال ۱۹۹۰ و شیعه کشی را در قیام شعبانیه از سران این فرقه گرفته بودند. و همان سال اول بعد از سقوط فرقه را از عراق جارو می کردند. و یک افعی را در آستین خود نگه نمی داشتند. وداستان به اینجا نمی رسید که فرقه رجوی به متحد جنایتکاران ترین گروه تروریستی دنیا یعنی داعش مبدل بشه و البته فرقه از ترس رسوایی برای داعش هم اسم مستعار انتخاب کرده و انها را انقلابیون و عشایر و ثوار عراقی می داند. وانها را متحد استراتژیک خود می خواند و به خیال واهی و البته کودکانه سرکرده فرقه فکر می کند که در این ناامنی و آب گل آلود فرجه ای برای نگه داشتن اسیران در لیبرتی است اما این همانند سایر تحلیل پوچ و بی محتوای و البته از سر استیصال سرکرده فرقه بر سرخودشان آوار خواهد شد و تعدادی انسان بی گناه و بی اطلاع از همه جا قربانی مطامع رجوی خائن و مریم قجر خواهند شد. ومریم قجر هم بر اساس سیاق ثابت برای انها در ظاهر مجلس ختم می گیرد و در باطن خوشحال از اینکه چند صباحی با ارتزاق خون بیگناهان کمی جولان بدهد و ادای ملکه شاه پریان را در بیاورد و با آن قیافه بد سیرت و ضد انسانی اش چهره اش را بزک کن.
دولت جدید عراق یک دوران جدید و یک شروع جدید با استفاده از تجارب خونین بعد ار اشغال عراق در پی خواهد داشت. دیری نخواهد پایید که فرقه جل وپلاسش از عراق جمع خواهد شد و عراق همیشه از لوق کیق این فرقه پاک خواهد شد
حالا بگزار رجوی هر چه می خواهد پیام بدهد و به به و چه چه کند. و انرا فتح الفتوح اعلام کند اما بر کسی پوشیده نیست که اینها همش خواب پنبه دانه ای است و برای دلخوش کنک و فریب اذهان یک عده اسیر بی خبر از همه جاست.
البته ما از دولت جدید عراق عمیقا خواستاریم که که در دام رجوی نیافتد و با حفاظت هر چه بیشتر مانع برادر کشی و خون ریزی در لیبرتی شود و اجاره ندهد خون از بینی یک نفر جاری شود و بر اساس قانون با انها برخورد کند.
برای دولت جدید عراق موفقیت و برای ملت عراق امنیت و رفاه و صلح ارزومندیم.
غفور فتاحیان
 

خروج از نسخه موبایل