فرقه رجوی و دولت جدید عراق

با معرفی آقای دکتر حیدر العبادی بعنوان نخست وزیر جدید عراق این دولت به زودی زمام امور را بدست خواهد گرفت بر اساس مصاحبه های آقای حیدر العبادی اولویت این دولت مقابله با تروریست ها و بر گرداندن عراق به یک صلح و ثبات دائمی با کلیه شرکا سیاسی است که البته این بسیار قدم هوشمندانه ای در جهات ثبات عراق و رهایی این کشور از وضعیت فرقه گرایی فعلی است. در این کشاکش یکی از معضلات و تضادی که باید توسط این دولت تعیین وتکلیف شود وضعیت فرقه رجوی است که چون انگل به عراق چسبیده و حیات و مماتش را در گرو ماندن در عراق می داند و بیش از یک دهه بعد از سرنگونی اربابش دیکتاتور سابق عراق تحت حمایت سیاسی امریکا در عراق تا کنون مانده است. دولت قبلی عراق هم تحت فشار های دولت آمریکا نمی توانست اقدامات جدی در رابطه با انها انجام دهد. و امریکا هم بدش نمی اومد که انها را در عراق نگه دارد.
واما فرقه رجوی در اوج خفت و فلاکت سیاسی با صرف هزینه های گزاف و حمایت های مالی و رسانه ای از تروریست های وحشی و آدمخوار تحت عناوین و القاب مختلفی که رجوی خائن برای آنها سرهم بندی کرده است. شکافی را در حاکمیت عراق ایجاد کرده بود که به حیات خفیف و خائنانه اش در عراق ادامه دهد.
تعدادی از افراد را که دیگر در ردیف بازنشستگان هستند با ضرب و زور و شستشوی مغزی در یک بیغوله بنام کمپ لیبرتی اسیر هوا و هوس های خودش کرده است. و با منطق و استراتژی از این ستون به آن ستون فرج است.مثل زالو به پیکره کشور عراق چسبیده و گهی سر را چون کبک در برف می کند و گاهی با سیلی صورتش را سرخ می کند و گاه داد و هورا می کشد که بداد ما برسید که در این وانفسا چنین و چنان نشویم. و اخیراهم اطلاعیه ای را هر روز تاریخ جدید می زند که آی داد و هوار که در لیبرتی دارد جنایت جنگی رخ می دهد جلو سوخت و آب و غذا و فلان وفلان گرفته شده است و عنقریب که رزمندگان از گرما و گرسنگی و بی ابی و بی دارویی تلف شوند. وفعلا این اطلاعیه ها را تحت عنوان فشارهای مالکی و مزدوران آن صادر می کند. و آه وفعان که نیروهای تحت امر مالکی می خواهند مارا نیست ونابود کنند.البته بگذریم که دوران نخست وزیری آقای مالکی برای فرقه یک رویا می شود و به زودی باید حسرت دوران اورا بخورند. چون با وضعیت فعلی عراق و سیاست بر گرداندن امنیت برای عراق فرقه رجوی باید جل و پلاس خودش را جمع کند و خاک عراق را برای همیشه ترک کند.
تروریست خوب وبد نداریم همه از یک قماش هستند چه داعشی و چه فرقه رجوی.
لذا این فرقه باید فکری بحال خودش بکند و بجای فرجه خریدن و درشکاف زندگی کردن و دست به دامن اربابان امریکایی و اسرائیلی و شیوخ مرتجع عرب شوند که که هر کدامشان از در کرامت تعدادی را بپذیرند.
انسانهای بی اراده ای که سپر بلای رجوی و جاه طلبی های او و همسرش مریم قجر شده اند وهمه چیزشان را از دست داده اند. شرافت وجوانی و زندگی و وجود و حیات خودشان را در طبق اخلاص برای کسی گذاشتند که داعیه انقلابی گری داشت اما همان فرد یعنی سرکرده فرقه الان تبدیل به یک افعی شده و بجانشون افتاده است و شرایط را طوری برای این افراد قرار داده روزانه طلب مرگ خود را از خدا دارند.و آنقدر با دجالگری انها را در بی اطلاعی مطلق از دنیا و واقعیت های ان قرار داده است که انها هم فکر می کنند خارج از قفس رجوی جایی ندارند و باید بسوزند و بسازند.
بهر حال دولت جدید به زودی تشکیل می شود و سیاست در قبال تروریست ها هم اعلام شده و دیگر امان همین حیات خفیف و خائنانه هم برای فرقه رجوی در عراق باقی نخواهد ماند.
پس بهتر است تا دیر نشده و خون بی گناهی ریخته نشده است برای یک بار هم که شده رجوی و همسر او دست بکار شوند و این افراد را از عراق خارج کنند. و ببرند هر جا که میل و خواسته فرماندهی کل ارتش موهوم و مریم قجر رئیس جمهور حسرت بدل است. این درست ترین کار در این شرایط است والا هر گونه خسارت به انسانها از هر نوع آن که باشد مسبب اول و تا آخر آن سرکرده باند و همسرش خواهند بود.
صبر می کنیم تا ببینیم اینده چه می گوید و این شهامت در سران فرقه وجود دارد یا اینکه همش پارس خوابیده است.
غفور فتاحیان
 

خروج از نسخه موبایل