شما و بعضی از چهره های بی استخوان بین المللی، سوراخ دعا را گم کرده اید!

از آنجا که فرقه ی رجوی مستاصل بوده وبدنبال به سنگ خوردن هدفش در آرزوهای خیالی ودور ودرازی که ازتغییر دولت عراق داشت و…، " کفش کهنه را نعمت خداوند در بیابان یافت" وکوشید درکنار مسائل اتمی و…، نوکری خود به زورمندان و زرسالاران جهانی را نمایشی هزار باره داده و مسائل اکراین را علم کند.
این فرقه ی مستبد و علاقمند به ایفای نقش مداوم وشریف!!؟؟ محللی، دراین تشبثات ضعیقی که براه انداخته، بدون اینکه جرات کند تا به تحلیل مسئله بپردازد –میداند که دراینصورت با نقد گزنده و فرقه شکننده ی مردم فهیم ایران مواجه میشود-  تنها به نقل قولی از آقای بانکی مون و… پرداخته ومینویسد:
" هشدار بان کی مون نسبت به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین – به دنبال جلسه اضطراری شورای امنیت در مورد تجاوز روسیه به اوکراین، بان کی مون دبیرکل ملل متحد هشدار داد: بحران اوکراین به طرز خطرناکی تشدید شده است… آنگلا مرکل نیز روسیه را تهدید به تحریمهای بیشتر کرد. باراک اوباما نیز در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: تصاویر جدید آشکارا نشان می دهد که نیروهای روسیه در خاک اوکراین حضور دارند. باراک اوباما اقدام نظامی در اوکراین از سوی غرب را رد کرد… سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد واشینگتن درصدد تصویب تحریمهای جدید علیه روسیه است… ناتو روز پنجشنبه خبر داده بود که بیش از هزار تن از نیروهای روسیه به همراه تانکها و نفربرهای روسیه وارد بخش جنوب شرقی اوکراین شده اند ".
اینجانب با اظهار تاسف فراوان ازاینکه مجبور شده ام که از تعدادی از مقامات بین المللی با لقب " بی استخوان " نام ببرم، دلایلی برای این کار دارم که قسمتی از آنها عبارتست از موضعگیری های وفق  مراد دل سلطه گران جهانی آنها درمورد غزه، مسائل هسته ای ایران  و… است که بشدت غیر منصفانه بوده ومن هرگز آرزوی چنین موضعگیری هایی ازطرف این بلند پایگان جهانی نداشتم.
واما بعد، به مسئله ی اکراین که می رسیم، بطور واضح میگوییم که  دیگر به حضور نظامی این یا آن کشور درمرزهای آن حساسیتی نداریم وچرا؟
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است!
کشوری که بدون دخالت دولت رسمی وقانونی اکراین به رهبریت یانو کوویچ بازهم بی استخوان و با حضور رسمی رئیس سازمان سیا و آدم کشانی مانند سرهنگ سناتور جان مک کین، سرنوشت اش بدست نیروهای نئونازیسم وفاشیسم داخل وخارج اکراین سپرده شد، حکم یک کشور اشغال شده ای را دارد ودیگر حضور نظامی واقعی یا غیر واقعی کشور همسایه در مرزهای آن هیچ حساسیتی بر نمی انگیزد وبخصوص اینکه این کشور نیرو جمع کرده درمرزهای اکراین، کشور همسایه ای بنام روسیه باشد که تمامی این بازی ها و آدم کشی ها بخاطر محاصره ی کامل آن انجام گرفته و اگر اجازه داده شود، خودش را هم خواهند بلعید!
علیرغم جار وجنجال های رسانه های قدرتمند جهانی، افراد زیادی میدانند که ارتشی که دراکراین برسر کار است، ارتشی است مرکب از آدم کشان داخلی وخارجی والبته تعدادی هم از ارتشیان سابق اکراین. جالب اینکه از همان ارتشیان سابق درطرف اکراینی های شرقی هم حضور دارند وبر ضد دولت کودتایی به مبارزه برخاسته اند!
اطلاعات موجود حاکی است که دراین ارتش بین المللی؟؟!!، نیروهای زبده ی جاسوسی وعملیاتی اسرائیل ودیگران هم حضور دارند وحتی تعداد صهیونیست های حاضر درارگان های دولتی این سلطان شکلات! کم نیستند واینجاست که باید پرسید که اگر اسرائیلی ها و… آزادند که در قلب اکراین حضور داشته وجنگ برادرکشی را برای ساختن پایگاه های ناتو دراین کشور وحمله به کشور همسایه (روسیه) براه انداخته اند، روسیه چگونه حق ندارد که درمرزهایش نیروهایی را مستقر سازد؟؟
طبیعی است که باند رجوی واربابان بزرگترش عادت دارند که همواره یگانه به پیش قاضی رفته وپیروز و راضی بازگردند و سانسور قسمت اخیر مسئله (حضور نیروها وکارشناسان اسرائیل و… دراکراین و ماهیت کودتائی که در آن کشور انجام شد) ازهمین موضوع ناشی میشود:
" اشاره ی جزئی به قسمتی ازحقیقت وکتمان قسمت مهمتر آن"!
زنده یاد برتولت برشت درحق این کشورها، تشکل ها وآدم هاست که گفته است:
" آنکس که حقیقت را نمیداند بیشعور است، ولی آنکه میداند وآنرا دروغ مینامد، تبهکار است "!
حمید
 

خروج از نسخه موبایل