توقع داشتید که دسته گل تقدیم کنیم یا به پایشان بیافتیم؟!

بازهم قول سرخرمن به اعضای دربند کمپ لیبرتی، اغفال آنان ونیز دادن وعده های شیرین به معده ی شریف خود، این است هدف تمام تشبثاتی که این باند براه انداخته وتا اطلاع ثانوی و نشر خبری دیگر از این یا آن قماش، این روند ادامه خواهد داشت.
متعاقب اقدامات تحریمی جدید امپراطوری آمریکا که دروهله ی اول، فشار بیشتر برگرده ی مردم ایران را ازاین عمل زشت خود، مد نظر قراردارد وبدنبال رجز خوانی های بیشتر ازآنچه که درعمل ممکن است اتفاق بافتد، گروه وابسته ومافیایی رجوی هرچه گردو که دردسترس اش است، با دم خود شکسته وبه ذکر یکباره ی  این خبر بسنده ننموده و نوشته های متعددی منتشر میکند.
به وبسایت های این گروه مستبد وانحصار طلب سری زده ومطلب زیر را از آن گرفته ایم:
" واکنش جواد ظریف به تحریم جدید خزانه داری آمریکا… جواد ظریف وزیر خارجه آخوند روحانی غیظ خود را از تحریمهای جدید آمریکا نشان داد و با لحنی تهدیدآمیز گفت: چنان چه رفتار آمریکاییها برای استفاده از تهدید و زور تحت تأثیر تحریم ادامه یابد، ما هم اقدامات فنی را در چارچوب توافق صورت می دهیم که خوشایند آنها نیست. وی افزود: ما تا الآن خویشتنداری کرده ایم اما اگر ببینیم این روند ادامه دارد اقدام متقابل انجام می دهیم ".
اینکه چه غیظی در رفتار وزیر خارجه ی ایران وجود داشته که مانفهمیدیم و رجوی ها فهمیدند، معلوم نیست. آنچه که معلوم است یک برخورد منطقی بوده که اتفاقا با رعایت اصول دیپلماسی محکم و مودبانه انجام گرفته ونقطه ی ضعفی براین برخورد مشهود نیست.
درنظر داشته باشید که بین 100تا 150 میلیارد دلار پول بی زبان ما دست این یانکی هاست وبه بهانه ی هراس اتمی، این پول ها  را درداد وستد ها و اعطای وام های مختلف مورد سوء استفاده قرار میدهند.
حال شما فرض کنید که موضوع شخصی است و کسی گرفتار گروگان گیری شده است که میخواهد این گروگان خود راازچنگ رباینده رها کند.
آیا جز این است که فرد متضرر شده دست به هر وسیله ی ممکنی میزند که این مال خود را بدست آورد؟
مسلما جواب هرکس وناکسی دراین باره مثبت است وبنابراین وظیفه وچاره ی دولت ایران این است که این اموال کلان مردم را پس گرفته ومردم را ازاین مصیبت بزرگ رکود تورمی رها سازد که اتفاقا دستگاه دیپلماسی ما دراین مورد که برای ملت ایران اینهمه مهم وباارزش است، درتلاش حفظ غرور ملی ما ودورنشدن ازاخلاقیات عمل میکند.
 راه و روش های مرسوم اصول دیپلماسی ایجاب میکند که دولت ایران باهروسیله ی ممکن – وحتی اگر شده با توسل به دلال هایی که ممکن است وجود داشته باشد – این ثروت عظیم را به خزانه ی عمومی بازگرداند.
مثلا اگر شخص من گرفتار این مال باختگی عظیم بودم، چند ده تخته  قالی ابریشمی نفیس تبریزی به دلالان میدادم تا این حساب خود را وصول نمایم!
سعید
 

خروج از نسخه موبایل