راما یاد وزیر سابق حقوق بشر فرانسه، تطمیع شده ی دیگر!

بانوی نامبرده هم به کارناوال دیروزی خانم رجوی در سوء استفاده از قربانیان سال پیش کمپ اشرف پیوسته بود واتفاقا خارج از صلاحیت یک وزیر سابق حقوق بشر، حرارت بیشتری در دشمنی باایران وچاپلوسی از خانم رجوی وشرکای جهانی اش، ازخود نشان داد!
 بنقل از رسانه های باند رجوی، این خانم وزیر اسبق ازجمله گفته است:
" در حال حاضر مرزهای خاورمیانه در حال تغییر است. صلح جهانی از طرف رژیم ایران در تهدید قرار گرفته است. اما متأسفانه سکوت بزرگی از طرف قدرتهای بزرگ در مورد وقایعی که در ایران، عراق، سوریه و فلسطین انجام می گیرد در جریان است… در حمله خونین اشرف 52نفر کشته شدند و 7نفر گروگان گرفته شدند. من غم خانواده های آنان را احساس می کنم. نیروهای ویژه مالکی حمله کردند. اما نیروهای بین المللی حمایتی از اشرفیان نکردند. اکنون حفاظت لیبرتی نه یک انتخاب بلکه یک وظیفه بر اساس کنوانسیونهای ژنو است. دولت آمریکا مسؤل حفاظت آنان شد ولی آن را به دولت عراق منتقل کرد و ریسک بزرگی را بر این ساکنان اشرف تحمیل کرد. بعد آنان را از اشرف به لیبرتی منتقل کردند و ساکنان مجبور شدند همه اموالشان را پشت سر بگذارند و سازمان ملل هم سکوت کرد. بنابراین نباید این جنایات دوباره تکرار بشود. این در حالی است که رژیم ایران می خواهد به دلائل سیاسی آنان را از بین ببرد. چرا که آنان آلترناتیو دموکراتیک این رژیم هستند. ما باید در کنار اشرفیها باشیم و برای حفظ صلح جهانی از آنان حمایت کنیم ".
اینکه صلح جهانی چگونه وبه کدامین دلیل ازطرف رژیم ایران تهدید میشود، باید مورد اثبات واقع گردد که تاکنون تمامی تلاش های شیطنت آمیز قدرت های مسلط جهانی به سرکردگی آمریکا و ریزه خواران گوناگونش، در راه اثبات صحت این ادعای پوچ نتیجه ای نداده است ومعلوم نیست که این خانم مکرمه ی معظمه این ادعا را به چه دلیلی مطرح نموده است.
ثانیا اموال موجود اشرف ازچه طریق خریداری شده ومنبع مالی آن کجا بوده است؟
ثالثا اگر این اموال متعلق به سه هزار ساکن اغلب مسلوب الاراده است، چه عواملی سبب عدم اعاده ی آنها میشود؟
بنظرمیرسد که اگر این ثروت مشکوک بین این سه هزار دربند لیبرتی و… تقسیم گردد، آنها میتوانند با این مبلغی که نسبتا گزاف هم خواهد بود، هرکدام به تنهائی امکان خروج خود ازاین باتلاق وجهنم لیبرتی عراق را فراهم آورند!
اگر براستی این اموال، بصورت مشروع مال تک تک ساکنین لیبرتی است ومانعی برای استرداد آنها به تک تک این افراد وجود دارد که شما دلسوزان! قادر به رفع این مانع نیستید، ازما اعضای خانواده های ذینفع درایران کمک بگیرید تا معادل پولی آنرا گرفته وصرف انتقال این عزیزان به خارج ازعراق و کشورهای امن تری بکنیم!
رابعا مگر قرار نبود که اسکان این اسرا درکمپ لیبرتی محدود ودرمرحله ی معینی صورت گیرد؟
این انتقال چرا طولانی شده واساسا اصرار مشکوک شما ها و خانم رجوی درنگه داشتن این گروگان های رجوی درعراق چیست؟
مگر خود مردم عراق با مشاهده ی ناامنی موجود درکشورشان بطور میلیونی کشور خودرا ترک نکرده وبه کشورهای دیگر کوچ نکرده اند پس به چه دلیلی باید اعضای اغلب فریب خورده ی گروه مافیایی رجوی باید درعراق باقی بمانند؟؟!!
بااین وصف، آیا ما ناچار به قبول نداشتن حسن نیت شما نیستیم ونباید تصور کنیم که خود را به پیچ مهره های خانم رجوی تبدیل کرده وشان منزلت کشور متبوع خود را تا این درجه تنزل دهید؟؟
مزدوری برای خانم رجوی که خود یک مزدور دست چندم جهانی است، چه افتخاری رانصیب شما کرده وفرزندان تان درباره ی این شغل شریفی؟؟!! که بعهده گرفته اید، چه قضاوتی خواهند کرد؟؟
آیا شما مایه ی ننگ فرزندان و آیندگان خود نخواهید بود؟!
دیگر اینکه " آلترناتیو دموکراتیک " خواندن این فرقه ی مستبد وتمامیت خواه که مناسبات برده داری کاملی را در تشکیلات خود برقرار ساخته، برای ما اعضای خانواده های جفا دیده ازاین تشکل، شوخی زشتی بیش نیست!
با احترامات فائقه
خانواده های مرتبط با اسرای لیبرتی:
اصغر فتحی
ابوالفضل شیخ بیگلو
عبدالله سبزچی دهخوارقانی
بخشعلی علیزاده
شهرام بهادری
یوسف خوب زمانی
حسن رهنمای آناخاتون    
شهرود بهادری
محمد رضا صدیق
محمد رضا قدیمی سرند    
علی جودت هرگلان    
صمد تاج محجل
حسین امیری پارام    
سلمان دولت پناه    
بهرام  حسن پور
اصغر واحد رضایی    
منصور عباسخانی
سید رضا تارا
محمد علی باغبان باشی    
محمدرضا پورمهدی        
خلیل محرم زاده
اسداله فیاض دیزجی    
فیروز ساعدی    
میر مجید رئیسی اسکویی
مرتضی اکبری نسب    
خیراله محمد علییان        
علی اصغر کرمی
محسن سرداری    
یعقوب بازمان ملکی
کریم نعلبندیان
مجید اشک خونی
میر محسن مرتضوی
محمد مشایخی
 

خروج از نسخه موبایل