اخراج از عراق و سکوت رجوی ها

بعد از اعلام وزارت خارجه عراق مبنی بر اخراج 850 نفر از اعضای گروه تروریستی رجوی از عراق سران فرقه سعی نمودند با سکوت و نپرداختن به این مسئله این گونه نشان دهند که خبری از اخراج نیست و هنوز می توانند در عراق باقی بمانند.
البته خواست رجوی باقی ماندن در عراق به هر قیمت می باشد چرا که وی نفرات را می تواند در اینجا با توجه به وضعیت امنیتی عراق به کشتن داده و حکومت عراق را مقصر نشان دهد و مریم هم در فرانسه با ردیف کردن قاب عکس شان عکس یادگاری بگیرد و اشک تمساح بریزد.
سئوال این است چرا سران فرقه در این مورد حرفی به میان نمی آورند و سعی می کنند که نشان دهند خبری از اخراج نیست؟
البته جواب مشخص است اگر سران فرقه در این مورد حرفی به میان بیاورند باید به سئوالات زیادی پاسخ دهند که البته اولین سئوال اساسی پیش روی سران فرقه این است که آیا درب استراتژی مسلحانه و ارتش به اصطلاح آزادی بخشش گل گرفته شده است؟ و آیا دادن این شعار و سرنگونی دیگر شکست خورده و باید به مبارزه سیاسی همانند گروه های ورشکسته در اروپا روی آورد؟
از آنجایی که سران فرقه در فریبکاری و شیادی سابقه زیادی دارند در این مورد هم سعی می کنند سیلابی که در حال از بین بردن تشکیلات فرقه در عراق می باشد را به روی خود نیاورده و هنوز هم بر طبل توخالی سرنگونی با شعار ارتش بی یال و دمش ادامه دهند.
سران فرقه اگر به فکر جان اعضای خود بودند به جای رشوه دادن به سناتورهای شکم پرست غربی می توانستند اعضای خود را از عراق با توجه به شرایط بد امنیتی خارج کنند.
رجوی تروریست حساب زیادی روی پیشروی گروه تروریستی داعش باز کرده و فکر می کرد که همکاری با آنان می تواند فرقه را در عراق باقی نگهدارد دارد ولی اکنون این تحلیل همانند بقیه تحلیل های آبکی وی از بین رفت.
با توجه به انتخابات نخست وزیری عراق و انتخاب نفر دیگر فکر می کرد که می تواند روی این مسئله مانور داده و تشکیلاتش را در عراق نگهدارد ولی همانند دیگر تحلیل های مسخره و بی متحوای وی با انتخاب نخست وزیر عراق آقای حیدر العبادی باز هم روسیاهی برای رجوی باقی ماند چرا که آقای حیدر العبادی در همان پیام اولش عنوان نمود که " همه گروه های تروریستی باید از عراق اخراج شوند ".
اکنون رجوی باید خوار و سرافکنده از عراق اخراج شود و دور نیست روزی که اعضای به جان آمده فرقه در اروپا و آمریکا دست به افشاگری زده و ابعاد مختلفی از جنایت رجوی را افشا کنند.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل