کوک کردن ساز ناسازگاری فرقه رجوی با دولت جدید عراق

بالاخره دولت جدید عراق به پارلمان معرفی شد و رای اعتماد گرفت بجز دو وزارت خانه کشور و دفاع که قراراست طی یک هفته تعیین تکلیف شوند.بقیه وزراء تعیین تکلیف شدند که این پیروزی بزرگی برای مردم عراق وثبات سیاسی و امنیتی این کشور در آینده است.
اما در این گذار روند سیاسی درعراق؛ فرقه رجوی با تیتر کردن خبر الجزیره در سایت رسمی اش در حال کوک کردن سازهای ناسازگاری اش با این دولت است.
(تلویزیون الجزیره: چالش بزرگ دولت جدید عراق)
(تلویزیون الجزیره گزارش داد هم چنان چالش بزرگتر که حیدر العبادی نخست وزیر عراق و دولتش با آن مواجه است قانع کردن عراقیان است که دولتش با گذشته متفاوت است، این در حالی است که تقریباً بسیاری از عراقیان تأکید می کنند که علت در ساختار نظام سیاسی عراق نهفته است و آن را علت شکست دولتهای گذشته در برآورده کردن نیازهای مردم می دانند.)
فرقه رجوی با واسطه قرار دادن تلویزیون الجزیره موضع خودش را هم روشن کرد.و چالش های دولت جدید عراق را از قول این خبر گزاری رله نمود.
در محتوای این خبر دو پیام را فرقه به دولت جدید عراق می خواهد بدهد.
اول اینکه باید این دولت نشان دهد که با دولت های قبلی عراق تفاوت بنیادی دارد.وحضور فرقه را تحمل می کندوادامه حضور انها را در عراق با هر کم و کیفی بپذیرد.
در این شرایط فرقه راهی رابرای بقا پیدا کند چون فرقه رجوی که مدافع مردم عراق نیست.فقط دنبال منافع خودش است و دنبال این است که چه چیزی به فرقه می ماسد.
و دوم اینکه مردم عراق بشرطی این دولت را قبول خواهند کرد و سرپا خواهد ماند که ساختار سیاسی فعلی آن تغییر کند.این نوعی تهدید هم محسوب می شود که اگر حق وحقوق مارا به رسمیت نشناسی ؛ تروریست های بعثی و برادران داعشی ما تحت عنوان عشایر غیور عراقی هستند. وداستان دوران آقای مالکی تکرار خواهد شد.
فعلا که فرقه از موضع گیری رسمی در برابر این دولت خودداری کرد و منتظر مستمسک و بهانه ای است که آنرا علم کند و البته در ابتدا با مظلوم نمایی و شاید هم مثل گذشته خودش را به نشنیدن بزند. به هر حال هر چه باشد این پروسه خیلی کوتاه خواهد بود.
اما نکته مهم و اساسی پیرامون این موضوع ؛افاضات مریم قجر در سخنرانی اخیرش در پاریس بود که به صراحت اعلام کرد که ما در عراق می مانیم و با شکست دادن نوری المالکی ؛ دولت جدید عراق باید حقوق پناهندگی فرقه را در عراق به رسمیت بشناسد.و مرز سرخش را با حکومت ایران ترسیم کند.
بدون شک پیام این زوج الان این است که اگر کوههااز جا بجنبند لیبرتی از جایش تکان نخواهد خورد.و کانون نبرد استراتژیک را به هر قیمت حفظ خواهیم کرد و بی دلیل هم نبود که یک در خواست به آقای بان کی مون هم داد و خواستار یک واحد کلاه آبی در لیبرتی کرد. درست همان شعائری که رجوی انرا می گفت و تکرار می کرد که اگراشرف بایستد جهانی خواهد ایستاد و اشرف مث کوه پابر جا خواهد ماند. (بعد که با آن فاجعه اشرف بسته شد.مریم قجر دنبال ساختن هزار اشرف است. حتما یکی ار انها هم قلعه اوور است)
بیچاره فکر می کند که واحد کلاه آبی یک سبد کالاست تا خواست تقدیمش کنند.و بعنوان نیروی حائل بین پلیس عراق و اعضاء فرقه عمل کنند. انگار که مرز لبنان واسرائیل است که نیروهای سازمان ملل ناظر آتش بس بین دو کشورهستند.
در کشور عراق آنهم با این همه آشوب و بلوا کدام عقل سلیمی قبول می کند که نیروی بین المللی بعنوان واسط بین یک گروه که حضورش غیر قانونی است و یک دولت قانونی به یک کشور اعزام کند. این درخواست که خیلی ابلهانه و کودکانه است و تابع هیچ منطق و قانونی نیست.البته مریم قجر بارها از این در خواست ها داده و بارها در این باب روضه های طولانی داشته؛ اما همه دست اندر کاران پاسخ او رابا خنده و تمسخر بارها داده اند.
خیره سری مجدد فرقه با دولت جدید عراق وبنای ناسازگاری با این دولت شرایط فرقه را در عراق بسیار پیچیده و دشوار می کند.و بحرانی را ایجاد خواهد کرد که دیگر راه برون رفتی برای فرقه در شرایط جدید عراق باقی نخواهد گذاشت.در شرایطی که تمام کشورهای منطقه ای و اروپایی و امریکا پیام تبریک به آقای العبادی فرستاده اند و کنفرانس ضد تروریسم وداعش هم در روز های آینده در بغداد برگزار می شود.هر گونه توطئه چینی و شیطنت فرقه بر علیه این دولت انها را رسواتر و آبروباخته تر می کند.
بنابر این بهتر است که مریم قجر و همسر معلوم الحالش خواب های پنبه دانه ای را کناری گذاشته و قبل از اینکه دیر شود خاک عراق را ترک کنند و پی کار خود بروند.اعضا اسیر و بجان آمده را هم از زندان لیبرتی نجات دهند.بدون شک یکی از موضوعات دولت عراق در کنفرانس آتی بغداد اخراج فرقه خواهد بود. چون به عینه ثابت شده است که فرقه رجوی هم پیمان داعش و کلیه تروریست های وابسته به حزب بعث بوده است و از هیچ کمکی هم در این زمینه دریغ نکرده است. برای دولت عراق تفاوتی بین فرقه رجوی و فرقه ابوبکر البغدادی یا همان داعش نیست اینها دو روی یک سکه هستند.
این زوج باید چشمان خودرا باز کنند و کمی واقع بینانه به شرایط عراق نگاه کنند. شکاف ها بسته شده است و رجوی شکاف زی دیگر نمی تواند شکافی درعراق پیدا کند و چند صباحی دیگر اسیران را در آن نگه دارد.
تنها راه برای نجات اسیران وپیشگیری از بحرانی تازه ؛که البته همواره اسیران فرقه سپر بلای آن بوده اند.
خروج بی قید و شرط فرقه ازعراق است.
مجتبی رشیدی
 

خروج از نسخه موبایل