پیروزی جدید!! فرقه رجوی

بدنبال همسویی پاریس با فرقه رجوی و تبرئه شدن نه تن از اعضای این فرقه در پرونده پول شویی که از یازده سال پیش گشوده شده بود دستگاه پیروزی شمار فرقه رجوی دوباره بکار افتاده است.
دوباره بقول خودشان رفتند به بالای قله، در همین رابطه سران فرقه رجوی طی مطلبی گفته اند که سازندگان پرونده هفده ژوین مطالب و اسنادی را که نتوانسته بودند از طریق کنترل تلفن های دفتر شورا و تعقیب و مراقبت افراد شورا و اسناد و مدارک کاغذی و کامپیوتری که از اورسورواز برده اند بدست بیاورند سعی کرده بودند از طریق افرادی مثل آقای دکتر بنی صدر، مسعود خدابنده و محمد سبحانی و غیره سند جعل کنند و اینها یازده بار برای شهادت دادن و بعنوان شاهد در دادگاه این پرونده سازمان در پاریس، فرانسه حضور پیدا کرده بودند و سازمان را به دروغ به سکت ؛ پول شویی ؛ طلاق های اجباری ؛ سرکوب کردها و شیعیان جنوب عراق و کشتن افراد ناراضی متهم کرده بودند. در این رابطه می خواستم نکاتی را بعرض خوانندگان محترم برسانم.
یکم) سران فرقه رجوی با نام بردن از افراد جدا شده و بیان شهادت دادن های آنها در این رابطه اوج سوزش خود را از جدا شدگان و منتقدان سازمان نشان داده اند و این بیانگر تاثیر شدید و زیاد افشاگری های این افراد علیه فرقه تروریستی رجوی است که اینگونه سران فرقه رجوی را خشمگین کرده است.
دوم) در این مطلب سازمان مجاهدین بنوعی اعتراف کرده است که در رابطه با پرونده هفده ژوئن نیروهای امنیتی فرانسه اسناد و مدارک پول شویی های سازمان را از دفتر به اصطلاح شورا در اورسورواز و کنترل کامپیوتر های این سازمان بدست آورده‌اند.
سوم) سران فرقه رجوی با بر شمردن اقداماتی مانند: سکت و پول شویی و غیره و اتهام دروغ دانستن آنها بنوعی تلویحا بدانها اعتراف کرده اند. در این رابطه برای روشنتر شدن ماهیت این گروه می خواستم چند سوال از رهبری این سازمان فرقه گرا بکنم:
۱ ـ آیا وادار کردن نیروهای سازمان به خود سوزی در خیابان های پاریس و جدایی از مردم ایران سکت محسوب نمی شود
۲ ـ آیا کلاهبرداری و سوءاستفاده از احساسات حقوق بشری مردم اروپا و جمع آوری پول در خیابان های شهرهای کشورهای اروپایی تحت عنوان مالی اجتماعی و اخاذی از مردم و به دروغ مدعی شدن که این کمک ها برای بچه‌هایی که رژیم ایران پدر و مادر شان را کشته است و هم سند و مدرک جعل کردن برای این ادعای دروغین خود پول شویی محسوب نمی شود؟
۳ ـ آیا شما طلاق های اجباری را تحت عنوان انقلاب مریم راه اندازی نکردید و بچه های خرد سال را از والدین شان جدا نکرده اید و روانه کشورهای اروپایی نکرده اید و اشرف تنها نقطه ای در جهان نیست که در آن ازدواج ممنوع است؟
۴ ـ آیا شما نبودید که برای حمایت از صدام حسین و جلوگیری از سقوط دولتش به کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق پرداختید و با شنی زرهی های خود از روی کرد های شهر های سلیمان بک و طوز در شمال عراق رد می شدید و انها را له می کردید؟
۵ ـ آیا شما برای سرکوب مخالفان و نیروهای معترض در سازمان زندان و شکنجه و اعدام را در زمان صدام حسین راه اندازی نکرده بودید؟ آیا محل اسکان سابق در اشرف را در سال هفتاد و سه به زندان تبدیل نکرده بودید و در نشست های خود نمی گفتید که اگر کسی نخواهد در سازمان بماند باید برود هشت سال در زندان ابوغریب بماند و بعد اگر سالم ماند به ایران بر گردانده می شود؟
و هزاران سوال دیگر که اکنون سران فرقه رجوی آنها را اتهام دروغ می دانند و خود را از آنها بدور می پندارند که در این رابطه ما جدا شدگان حاضر هستیم در هر کجا که لازم باشد با مدارک موثق شهادت بدهیم و در ضمن همه ارگانهای حقوق بشری و مجامع بی طرف بین المللی می توانند بروند و در تشکیلات این سازمان فرقه گرا در این رابطه تحقیق نمایند تا سیه روی شود آنکه درش غش باشد.
 

خروج از نسخه موبایل